Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis susitikimas su jaunuoliais, kurie ruošis svarbiam gyvenimo žingsniui – priimti Sutvirtinimo sakramentą (2018-10-09)

Paskelbta: 2018-10-10


Spalio 9 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko pirmasis susitikimas su jaunuoliais, kurie metų eigoje ruošis svarbiam gyvenimo žingsniui – priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Šiuo metu Sutvirtinimo sakramentas yra būtinas visiems, ne tik krikšto tėveliams, ruošiantis kūdikio Krikšto sakramentui, bet ir sutuoktiniams besirengiantiems priimti Santuokos sakramentą.

Susitikimo metu tikybos mokytoja Nijolė Kulėšienė supažindino susirinkusius su Sutvirtinimo rengimo programa: „Rengimas šiam sakramentui Kauno arkivyskupijoje vyksta vienerius mokslo metus. Sutvirtinimo sakramentui gali ruoštis jaunuoliai nuo 15 metų, tad programa orientuojama į 15-16 metų paauglius.


Programą sudaro du etapai: (1) kerigminės katechezės etapas ir (2) tikėjimo pagrindų katechezės etapas. Pirmojo etapo vykdymui pasirinkta kerigminės katechezės programa „Alfa kursas jaunimui“. Šį pasirinkimą nulėmė tai, kad „Alfa kursas jaunimui“ turi gerai parengtą metodiką ir jau kuris laikas yra sėkmingai vykdomas Lietuvoje.

Antrojo etapo tikslas – pagrindinių katalikiškojo tikėjimo tiesų aiškinimas ir įvesdinimas į Bažnyčios bendruomenės gyvenimą. Temos antrajame etape yra sugrupuotos atsižvelgiant į katechezės „keturis šulus“ (plg. KBK 13-17): (1) tikėjimo išpažinimas, (2) tikėjimo šventimas sakramentais, (3) tikėjimo gyvenimas ir (4) malda. Neatsiejama programos dalis – Eucharistijos šventimas sekmadieniais.

Tikėjimas, meilė Kristui ir visiems žmonėms, - tai pagrindas ir žmogiškam, ir krikščioniškam gyvenime.“ – kalbėjo mokytoja.

Šiuo metu, pasirengimo Sutvirtinimui programai, ruošiasi 38 jaunuoliai. Norintys prisijungti jaunuoliai kviečiami į užsiėmimus, kurie vyks trečiadieniais, 16.00 val., Kristaus Prisikėlimo bazilikos (Žemaičių g. 31a), trečiame aukšte, katechezės kabinete.

                                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021