Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Vėjavaikiškas poetas Kazys Binkis (2018-10-10)

Paskelbta: 2018-10-17


Kas jis tas vėjavaikis, kuris rašė:“Pasikinkęs jauną vėją,/Vėtrą šaunią apkabinęs,/Leidžiuos per padangių plynes/Su pavasariu lenktyniais.“ Taip rašė poetas, dramaturgas,vertėjas Kazys Binkis.

Apie rašytojo gyvenimą, kūrybą, šeimą spalio 10-osios sambūrio popietėje pasakojo Maironio literatūros muziejaus muziejininkė Regina Mažukėlienė. Apie save poetas yra palikęs šiuos labai žaismingus žodžius : “Grybaudavau, žūklaudavau, su vaikais retai tesimušdavau. Prieš kiaulių ir galvijų ganymą buvau griežtai nusiteikęs, kad nevaržytume gyvuliams laisvės.

Sodžiuje praminė „vėjavaikiu“. Toksai vardas man be galo patikdavo, nes vėjui jau nuo mažų dienų pavydėdavau.“Toks jis išliko visą gyvenimą: niekas nematė jo nuliūdusio, tryško gyvenimo džiaugsmu ir jaunyste, griežė smuiku, buvo demokratiškas , elegantiškas, bet griežtas mokytojas. Bet ūkininkauti nesisekė.

Jam rūpėjo kiti dalykai nuo pat mažumės. Jo siekius apibūdina ir šie mums palikti prisiminimai:“Knygų gaudavau iš tėvelio, iš Papilio klebono kun. Prielgausko.

Buvau įvairiose mokyklose, pradedant Papilio ir baigiant Berlyno universitete, bet nė vienos nebaigiau,išskyrus vieną – gyvenimo mokyklą, kurią pasiryžęs esu eiti iki galo, t. y., kol pabaigsiu".

Klausėme jo poezijos, prisiminėme garsiąsias pjeses „Atžalyną“, „Generalinę repeticiją“. Ir pasijautėme ypatingoje pamokoje prisiminę Kazio Binkio kūrybą, išgirdę muziejininkės pasakojimą apie jo gyvenimą, sūnaus Gerardo prisiminimus.

                                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021