Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Teisės klinika parapijoje - Teisingumas turi būti prieinamas kiekvienam (2018-10-25)

Paskelbta: 2018-10-25

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje veikianti Teisės klinika pradėjo skaičiuoti šeštuosius veiklos metus.

Šios socialinės, karitatyvinės iniciatyvos parapijoje organizatoriai parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijos pastoracinės tarybos narys, teisininkas, bankroto administratorius, UAB „Lexuna“ vadovas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto lektorius Nerijus Strikulys.Jis, būdamas aktyviu pastoracinės tarybos nariu, pastebėjo, kad parapijos bendruomenę vienija ne tik tikėjimas, bet ir savitarpio supratimas bei pagalba vienas kitam. Kiekvienas iš mūsų esame atsakingi už bendruomenę, jos narius, todėl privalome savo žiniomis ir iniciatyvomis prisidėti prie bendruomenės narių gerovės. Tik kompleksinė pagalba – dvasinė ir pasaulietiška – gali stiprinti pasitikėjimą visa katalikiška bendruomene.

Pasak Nerijaus, teisingumas turi būti prieinamas kiekvienam. Naujausiais Europos Tarybos duomenimis, teisinių žinių visuomenėje trūkumas lemia keliskart didesnį teisės pažeidimų skaičių. Šmeižtas, patyčios, tapatybės vagystės, sukčiavimas – tai tik keli pavyzdžiai iš ilgo sąrašo blogybių, kurios gali būti įgyvendintos.

Susidūrus su sunkumais, daugeliui iš mūsų reikia ne tik tikėjimo, dvasinės pagalbos, bet ir spręsti teisinius klausimus. Kas profesionaliam teisininkui atrodo paprasta ir lengva, tas bendruomenės nariui būna sudėtinga ir nesuprantama. Būtent tai paskatino Nerijų imtis šios savanoriškos veiklos.

Per šiuos penkerius metus Teisės klinika ne tik suteikė nemokamą pirminę teisinę konsultaciją daugeliui bendruomenės narių, bet ir teikė nemokamas teisines konsultacijas bei ruošė teisinius dokumentus ne vienai katalikiškai organizacijai.

Šiais veiklos metais Teisės klinika planuoja atsinaujinti iš esmės: atnaujinti savo tinklalapį www.teisinispatarimas.lt , savo teikiamas paslaugas pasiūlyti didesniam bendruomenės narių ratui, ketina ne tik teikti pavienes konsultacijas, bet ir užsiimti švietėjiška veikla Kauno m. parapijose.

Jei Jums ar Jūsų artimajam  reikalinga pirminė teisinė  konsultacija, prašome registruokitės tel. 8 (644) 44 828.


                                             Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021