Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susitikimas su VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanu doc. dr. diakonu Benu Ulevičiumi (2018-11-23)

Paskelbta: 2018-11-23

 

"Tavo apgynimo šaukiamės šventoji Dievo gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk...“

Paskutinėmis lapkričio mėnesio dienomis artėjant Adventui - vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metui, ypatingu būdu išryškėja Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, vaidmuo. Marija savo įsčiose nešioja pasaulio šviesą - Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Dievo Motina savyje neša duotus išganymo pažadus ir jų galutinį išsipildymą ateityje. Todėl jos mokykla yra svarbi kiekvienam, kad Adventas taptų tikru malonės ir džiaugsmingo bei atsakingo Dievo sutikimo laiku.

Lapkričio 22 d. vyko šeimų bendruomenės susitikimas su VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanu doc. dr. diak. Benu Ulevičiumi. Diakonas Benas Ulevičius kalbėjo tema „Marija Šventajame Rašte“. Pasak pašnekovo, Mergelė Marija nėra labai daug girdima Šventajame Rašte. Tačiau nuo seno Marija laikoma ypatinga. Ji buvo pirmoji, visos žmonijos vardu ištarusi Jėzui „taip“.


Marijos ištartas „taip“ Dievo valiai pradeda naują sandorą, nuo tada Jėzus pradeda savo žmogiškąją egzistenciją. Į ją žvelgiame tarsi į veidrodį, kad pamatytume ją ir pačius save. Mergelė Marija kiekvieno iš mūsų Motina. Žmogus, ieškodamas atsakymų į klausimą, kas yra Jėzus, per Mariją gali rasti atsakymą. Juk ką sakome apie Mariją, tą sakome ir apie Jėzų. Labai įdomiai ir kiek netikėtai buvo pateiktas Šventojo Rašto Dievo Žodis apie Mariją, atskleisdamas paraleles tarp Senojo ir Naujojo Testamento tekstų.

Daiva Juknelienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021