Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės Kūčių vakaras (2018-12-18)

Paskelbta: 2018-12-21


Ketvirtąją advento savaitę pradėjome šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, rezidentas kun. Virgilijus Dudonis.


Homilijoje vyskupas pasidalijo mintimis kaip susieti didžiosios metų šventės nuotaikas: kai žmogus kibirkščiuoja ir pasiruošimo rūpesčiais, ir džiugiu laukimu, tačiau raginamas nurimti, pabūti tyloje, meditacijoje.

Po šv. Mišių susirinkome parapijos namų svetainėje, prie kūčių stalo. Tradiciškai dalijomės kalėdaičiais ir linkėjome, dėkojome, prašėme... Šiemet daug gražių žodžių skirta santykiui tarp šeimų nusakyti. Buvo gera pastebėti, kaip tirpsta formalios frazės, o jų vietoje randasi nuoširdūs žodžiai, kurių atrodė vis negana: kiekvienas linkėjome visiems, tada dėkojome asmeniškai, prisiminėme kartu išgyventas akimirkas, vėl linkėjome asmeniškai... Šildėmės tikros šeimos atmosfera, kai regis neretai susitinkam, bet vis yra apie ką kalbėtis.


Vyskupas Algirdas Jurevičius taip pat neliko be dėmesio, domino ir jo naujos pareigos arkivyskupijoje, darbų planas, ir jo dalyvavimas Teofilijaus Matulionio beatifikacijos byloje, ir naujienos iš Vatikano po Popiežiaus vizito.


O mūsų dvasios vadovas, mons. Vytautas ir vėl mus palepino: padovanojo naudingą knygą apie Švč. Sakramento adoraciją „Garbinti dvasia ir tiesa“ ir 1940 metais Jėzuitų išleistas knygeles „Jėzaus širdis ir šeimyna“.

                                                           Bendruomenės narė Ieva

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021