Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Kūčios (2018-12-20)

Paskelbta: 2018-12-21

Daugiau kaip keturios dešimtys senjorų susirinko gruodžio 19-tąją švęsti Kūčių.

Kuklios vaišės, papuošta salė, o svarbiausia visi senjorai švytinčiais veidais. Subtilią muzikinę įžangą padovanojo Sakralinės muzikos mokyklos jaunosios smuikininkės Amelija, Gabija, Milda su mokytoja Elvyra.


Klebonas mons. V. Grigaravičius perskaitė Evangeliją ir maldą, skirtą Kūčioms. Dalinomės kalėdaičiais, dėkojome vienas kitam ir džiaugėmės galėdami kartu švęsti Kūčias.


Monsinjoras pasidžiaugė sambūrio bendryste ir aktyviu dalyvavimu bendruomenės gyvenime, linkėdamas stiprybės ir dar daug susitikimų. Popietėje apsilankė ir sambūrio dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis.

„Būkite stiprūs savo tikėjime, patirkite Šv. Kalėdų džiaugsmą", - širdingai linkėjo dvasios tėvas kun. Julius. Popietėje apsilankė ir senjorus pasveikino Pastoracinės tarybos narys Vitas Lendraitis.


Šventiška iškili popietė, kurioje jautėsi šiluma, viltis, tikėjimas, meilė. Už visa, ką senjorai patiria dalyvaudami sambūryje, dėkojame klebonui mons. Vytautui, ir dvasios tėvui kun. Juliui, kad jiems niekada nepritrūktų jėgų ir dvasios stiprybės vedant žmones tikėjimo keliu.


                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021