Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventosios Mišios už parapijos Švenčiausiojo Sakramento adoruotojus ir besimeldžiančius Gyvąjį Rožinį (2019-03-31)

Paskelbta: 2019-04-01


Kovo 30 d. 11 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius aukojo Šventąsias Mišias už parapijos Švenčiausiojo Sakramento adoruotojus ir besimeldžiančius Gyvąjį Rožinį.


Susirinko didelis būrys tikinčiųjų, mylinčių Dievą ir meldžiančių užtarimo per Švenčiausiąją Mergelę Mariją, kad žmonių širdyse ir visame pasaulyje įsigalėtų taika.

Monsinjoras pasveikino visus kreipiniu: „Sveiki, kareiviai!“, tuo įvardindamas maldos žmones Dievo kariaunos kareivija.

Homilijos metu monsinjoras kalbėjo apie maldą: kokia ji galėtų būti geriausia, kodėl yra tokia svarbi ir į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį maldos gyvenime. „Gavėnios metas - susikaupimo laikas. Dar kartą pažvelkime ir ištirkime savo širdį, kiek mumyse yra nuolankumo, meilės ir nuoširdumo bendrystėje su Viešpačiu Jėzumi Kristumi,“- sakė monsinjoras. Jis minėjo, kad malda, kurioje Viešpats visada yra pirmas, kurioje visada laukia žmogaus, yra Dievo dovana kiekvienam žmogui.

Klebonas paminėjo daug ištraukų iš Šv. Rašto, kuriose Jėzus Kristus matomas kaip maldos žmogus. Jis buvo labai užimtas, bet visada rasdavo laiko maldai ir niekada nedarydavo jokių svarbių sprendimų nepasimeldęs: Jėzus meldėsi, prieš išrinkdamas apaštalus; kalbėjo padėkos maldą duonos padauginimo scenoje; meldėsi alyvų sode ir daugeliu kitų atvejų. Jėzus visada meldėsi, nuolat kalbėjosi su Tėvu.


Kristaus gyvenimas žmones moko, kad reikia ne tik melstis, bet ir daryti gerus darbus kitų labui. Tikėjimas turi būti paremtas darbais. Tai gali būti labai paprasti darbai - pasisveikinimas ir šypsena ryte sutiktajam, ligonio aplankymas, pasidalinimas rūbu ar uogienės stiklainėliu. Labai svarbus gerumo darbas yra kito palaikymas malda, ypač kančios akivaizdoje, kai žmogaus tikėjimas susvyruoja.

„Taip vieni kitus palaikydami šventėjame ir einame ten, kur visus kviečia Viešpats", -  sakė monsinjoras ir priminė Popiežiaus Pranciškaus mokymą apie „Tėve mūsų“ maldą ir tiems, kurie norėtų pasigilinti, rekomendavo paskaityti knygelę „Kai meldžiatės, sakykite „Tėve mūsų“. Jis išskyrė pagrindinius kasdienės maldos dalykus: malda turi būti nuoširdi, pilna tikėjimo ir nuolankumo. Gerai, kad ji taptų gyvenimo būdu - būtina kaip kvėpavimas ir širdies plakimas.

Sustiprinti Šventąja Komunija, gavę Bažnyčios palaiminimą, parapijiečiai ir svečiai neskubėdami iškeliavo į pasaulį. Šypsenos, džiaugsmu ir viltimi šviečiančios akys bylojo apie atsinaujinimą bei pasiryžimą naujiems geriems darbams. O pasilikusieji pokalbiui patvirtino, kad tokie susitikimai labai reikalingi.


                                                            Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021