Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių "Senjorai " išvyka į Kunigų seminariją (2019-04-17)

Paskelbta: 2019-04-23

 

Saulėtą balandžio 17-osios popietę senjorai rinkosi  Kauno senamiestyje prie vyskupo M. Valančiaus paminklo. Čia mus pasitikęs Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. teologijos dr. Ramūnas Norkus maloniai pakvietė į Kunigų seminarijos kiemelį ir pradėjo pasakojimą apie šio ansamblio - Švč.Trejybės ir Kunigų seminarijos gimimą, ištakas, istorijos vingius, kokį neišdildomą pėdsaką čia paliko vienuolės bernardinės, vyskupas M. Valančius, kokius nuopolius išgyveno sovietmečiu.

Aplankėme seminaristų valgyklą, poilsio kambarį, o Švč.Trejybės bažnyčioje kartu su kun. Ramūnu pagarbinome Švč.Sakramentą.


Labai džiaugiamės betarpišku ir nuoširdžiu gerbiamo rektoriaus pasakojimu ne tik apie bažnyčios istoriją, seminaristų gyvenimą, bet ir kas jį pavedėjo dvasininko keliu. „Marija mane lydi...“- sakė rektorius kun. Ramūnas Norkus.

Širdingai pasveikinome su artėjančia Prisikėlimo švente, linkėdami dvasinė stiprybės ir dvasinės pilnatvės visiems seminarijoje studijuojantiems.

                                                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021