Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenė lankėsi pranciškonių vienuolyne (2019-05-10)

Paskelbta: 2019-05-13


Gegužės 9 d., ketvirtadienio vakarą, Kauno Kristaus Prisikėlimo šeimų bendruomenė paskyrė ekskursiją į netoliese įsikūrusį Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolyną.

Šio vienuolyno šaknys - grynai lietuviškos. Vienuolyno įkūrėja Ona Galdikaitė - sesuo Marija Augustina. 1930 m. balandžio 11 d. Ona Galdikaitė (sesuo Augustina) ir Ona Grigaitytė (sesuo Leandra) davė amžinuosius įžadus, o 7 postulantės pradėjo noviciatą.

Ši diena ir yra laikoma vienuolijos gimimo diena. Kongregacijos šūkis: "Dievas yra meilė". Šūkio - meilės dvasia, jautėsi viso susitikimo metu.


Po ekskursijos į koplyčią, mini muziejų, biblioteką, susibūrėme šiltam pabendravimui. Ypač patiko sesių Karolinos ir Liudvikos pašaukimų gyvenimų istorijos, liudijimai. Eilinį kartą stebėjomės subtiliu Dievo veikimu žmonių gyvenime.

Dėkojame sesėms už arbatą ir mums skirtą laiką !

                      Staselė Raščiuvienė, Kristaus Prisikėlimo Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021