Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūryje - susitikimas su "Artumos" redaktoriumi (2019-05-23)

Paskelbta: 2019-05-27


 „Kaip suderinti džiaugsmą su skausmu? Dievaž, ir man tatai mįslė, o ypač – kai pasižiūri į popiežių Pranciškų – žmogų, kuris kaip niekas kitas nūdien mato visa pasaulio ir Bažnyčios kraujuojančias žaizdas ir sykiu išlieka stiprus ne tik viltyje, bet džiaugsme – regis, nerealu...nors akivaizdu.“

Tai „Artumos “ žurnalo redaktoriaus Dariaus Chmieliausko mintys iš laiško skaitytojams. Senjorai skaito šį žurnalą ir džiaugiasi, kad turi tokį leidinį ir visad laukia naujo numerio.

Todėl buvo labai įdomu gegužės antrojo trečiadienio popietėje, kai pas senjorus apsilankė Darius Chmieliauskas, dvylika metų vadovaujantis „Artumos“ redakcijai. Turėdamas labai daug įpareigojimų, gerbiamas Darius surado laiko apsilankyti ir pabendrauti su senjorais. Jis atvirai ir nuoširdžiai papasakojo ne tik apie darbą redakcijoje, bet ir pasirinkimo kelią tarnauti Viešpačiui, apie Bažnyčią ir bendruomenę, priminė popiežiaus Pranciškaus mintį.


“Kai atvira širdimi ieškai tiesos, Viešpats parodo kelią“,- sakė prelegentas. Pasidalino mintimis apie diakonystę, apie savo šeimą. Kalbėjo ir apie tuos žmones, kurie turi negalią, kaip padėti jiems, kaip padėti pasimetusiems, klystantiems, kad surastų Dievo prieglobstį.

Senjorai širdingiau padėkojo gerb. Dariui Chmieliauskui, linkėdami dvasinės tvirtybės ne tik leidžiant „Artumą“ , kad šis žurnalas sulauktų dar daugiau skaitytojų, kad lydėtų sėkmė visuose darbuose , o šeimoje - džiaugsmas, meilė ir santarvė.

                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021