Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišiose prisiminėme a.a. mons. Vytautą Kazlauską, Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorių (2019-09-09)

Paskelbta: 2019-09-09


Rugsėjo 8 d. 11.00 val. Šv. Mišiose parapijos rezidentas kun. Virgilijus Dudonis kreipėsi į visus susirinkusius bazilikoje ir kvietė prisiminti bei melstis už ilgametį Vatikano radijo vadovą, Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorių, monsinjorą, profesorių, teologijos mokslų daktarą , jubiliatą Vytautą Kazlauską, kuriam rugsėjo 5 d. būtų sukakę 100 metų.

Kun. Virgilijus priminė mons. V. Kazlausko autobiografiją, jo pašaukimą kunigystei, atgaivinimą Vatikano radijo lietuvių kalba, atliktus labdaringus darbus – (Labdaros ir paramos projekto „Vaiko tėviškės namai“ įkūrėjas bei puoselėtojas Lietuvoje).

Mons. Vytautas Kazlauskas ilsisi Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. (išsamiau  >>>


 Nuotrauka Vatikano radijo                                            

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021