Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dėkokime ne mandagiai, bet iš visos širdies“...Paskutinė atlaidų diena Šiluvoje (2019-09-15)

Paskelbta: 2019-09-16

Visą didžiąją Šilinių savaitę parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su Carito savanoriais,  Biblijos studijų, tikybos mokytojais bei parapijos bendruomenės nariais dalyvavo  atlaiduose Šiluvoje.


Piligrimų kiemelyje nuo ryto iki pat vakaro net dvi dienas budėjo parapijos Caritas darbuotojai, savanoriai, kurie vaišino kava ir arbata atvykusius piligrimus.

Rugsėjo 15 d., baigiantis atlaidams, dėkojome Dievui už Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų malones.


Giedoti į šiuos atlaidus atvyko Kristaus Prisikėlimo parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“, vadovaujamas maestro Ramūno Baranausko.


Atvykus  aikštė prieš baziliką buvo apytuštė, bet artėjant 12.00 šv. Mišioms kaip skruzdelytės iš visų kampelių rinkosi piligrimai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Prancūzijos, Vokietijos.


„Dėkokime ne mandagiai, bet iš visos širdies“, – kalbėjo katechezėje kun. Emilis Vasiliauskas.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno apaštalinis administratorius Algirdas Jurevičius, koncelebravo nominuotas kardinolas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (pasitiktas plojimais), Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila , svečiai kunigai, tarnaujantys užsienio lietuvių bendruomenėms.


Piligrimus pasveikino ir homiliją sakė kun. Marius Talutis iš Kaišiadorių vyskupijos, atkreipdamas dėmesį, jog čia, Šiluvoje, dėkojame už malones, susitikimus, už atleistas nuodėmes, palengvintas gyvenimo naštas, tačiau labiausiai – už Motiną Mariją, rūpestingą Dievo Motiną, nepaliaujamai mus globojančią, padedančią, paguodžiančią, padrąsinančią.


Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius padėkojo visiems: piligrimams, kunigams ir diakonams, seminaristams ir savanoriams, kurie visą savaitę darbavosi tikinčiųjų labui.


Atlaidai baigėsi procesija su Švč. Sakramentu į Apsireiškimo koplyčią ir palaiminimu.


Nors rudeniškas vėjas siautėjo, draskė medžių šakas tikintieji neskubėjo skirstytis.

Vieni ėjo į naujai įrengtą Šviesos koplytėlę, kurioje tik įėjus prieš akis atsiveria Jėzaus – Pasaulio Valdovo – ikona (šioje koplytėlėje galima uždegti žvakes ir melstis Marijos užtarimo savo intencijoms),  kiti dar ilgai klausėsi choro atliekamų giesmių,  skirtų Švč.  Mergelei Marijai.


O pabaigoje prisiminimui nuotraukos iš atlaidų.                                               Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021