Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“. Po Dzūkijos dangumi (2019-09-18)

Paskelbta: 2019-09-23


Vėsus rugsėjo 18-osios rytas neišgąsdino senjorų, mėgstančių keliauti ir pažinti Lietuvą. Kelionėn išlydėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, palaimindamas ir palinkėdamas patirti gražių įspūdžių.

Šį kartą senjorų kelionės tikslas – Dzūkija. Vienas iš aplankytinų objektų – Senoji Varėna. Kelionės metu pasakojau senjorams, kaip ir kada atsirado dvi Varėnos, kokia įvykiai klostėsi nuo Mindaugo laikų, kas būdinga dzūkų istorijoje, kokie šio krašto savitumai.


Pirmasis sustojimas Babriškėse. Mus pasitiko trijų parapijų klebonas Pranciškus Čivilis. Ir pakvietė į Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlę , kurioje daug metų lankėsi, koncertavo šviesaus atminimo maestro Virgilijus Noreika. Išgirdome klebono pasakojimą apie bažnyčios istoriją, parapiją. Džiaugėmės jos jaukumu, puošyba. Klebonas Pranciškus daug metų globoja benamius šuniukus ir kates. Šiuo metu jo globoje penkios dešimtys šunelių ir 20 katinėlių. Negalima nesistebėti ir nepasidžiaugti šios globos prasme, kada gyvūnėliai išmetami, o čia jie turi namus. Ir pamatėme – gerus namus.


Keliaujame į Akmens kaimą, kuriame aplankome Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Ir vėl klausome klebono Pranciškaus, kas būdinga šios bažnyčios istorijoje, kaip sekėsi ją restauruoti. Sustojome prie legendomis apipinto akmens, kurio viršūnėje įstatytas paprastas kaimo kalvio darbo geležinis kryžius. Ir mes jau Senojoje Varėnoje, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Ši bažnyčia pastatyta klebono Pranciškaus rūpesčiu. Jos architektai B. Bakaitis ir G. Baravykas suprojektavo M.K. Čiurlionio kūrybai artimų formų ir ritmų bažnyčią. Todėl, kad Senoji Varėna M.K. Čiurlionio gimtinė. Vargonininkė Elvyra Sinkevičienė mums papasakojo, ne tik apie bažnyčią, bet ir kaip čia vyksta genialaus lietuvio pagerbimas, kokie vyksta renginiai. Tikriausiai niekada nepamiršime šioje šventovėje šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Pranciškus Čivilis.


Homilijoje jis akcentavo, kad mus jungia Prisikėlimas. Juk Senosios Varėnos bažnyčia buvo du kartus sudeginta ir prisikėlė. Klebonas sakė: „Šios šv. Mišios už Jus. Linkiu Jums stiprybės“. Apstulbinti bažnyčioje jaučiamos Dievo globos per kleboną Pranciškų - buvome labai sujaudinti ir pakylėti. Klebonijoje turėjome agapę kartu su kunigu Pranciškumi. Dėkojome gerbiamam klebonui už atvertus puslapius apie tris bažnyčias, už labai nuoširdų priėmimą, linkėdami, kad niekad nepritrūktų jėgų skleidžiant Evangelijos žodį.

Tai buvo prasmingai praleistos valandos, kada gali nors trumpai pabendrauti ir pabūti šalia tokio iškilaus, nuoširdaus ir labai labai paprasto kunigo, skleidžiančio begalinę meilę kiekvienam žmogui ir visa kam, ką sutvėrė Dievas. Ir džiaugtis, kad Dzūkija turi iškilę asmenybę ir todėl Dzūkijos dangus bus giedras. Taip pat buvome labai dėkingi vargonininkei Elvyrai už nuoširdų priėmimą, už pakvietimą kartu pagiedoti.


Iš Senosios Varėnos keliavome į Čepkelių rezervatą. Gidas Algis Svirnelis pateikė daug įdomių faktų apie šio unikalaus draustinio gėrybes ir jų saugojimą. Kartu keliavome Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato taku. Sunku žodžiais apsakyti, koks čia išsaugotas gamtos grožis ir kokios mintys aplanko, kad Lietuva turi ir saugo neįkainojamus gamtos turtus. Gidas Algis palydėjo iki Marcinkonių bažnyčios, kurios šventoriuje apžiūrėjome unikalias Kryžiaus stotis, kurioms daugiau kaip šimtas metų ir jos neseniai restauruotos.


Paskutinis mūsų kelionės objektas – Zervynų etnografinis kaimas. Įdomi kaimo abipus Ūlos kranto istorija. Šiame kaime buvo filmuojamas kino filmas „Niekas nenorėjo mirti“. Širdinga mūsų padėka mus lydėjusiam gidui Algiui už dzūkiška tarme išgirstą pasakojimą ne tik apie Čepkelius, Zervynas ar Marcinkonis, bet ir kitus dzūkų papročius, tradicijas. Ar kelionė buvo įdomi? Labai įdomi, nes patyrėme daug įspūdžių , sužinojome, pažinome ir visa ilgam liks atmintyje.

                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021