Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos svečias - diakonas dr. Benas Ulevičius (2019-10-13)

Paskelbta: 2019-10-14

Spalio 13 d., Marijos dieną Šiluvoje, parapijos draugijos nariai, kurie negalėjo vykti į Šiluvą, šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Prieš Sumos šv. Mišias kartu su tikinčiaisiais meldėmės rožinio malda ir, išklausę Ypatingajam misijų mėnesiui skirtą parapijos diakono Beno Ulevičiaus katechezę apie misijinės sielovados pokyčius, dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Virginijus Lenkaitis, o homiliją sakė diakonas Benas Ulevičius, akcentavęs dėkingumo temą.Po šv. Mišių vyko draugijos narių susitikimas su charizmatišku parapijos diakonu Benu - Katalikų teologijos fakulteto dekanu ir Religijos studijų katedros docentu, žmogumi, trykštančiu gyvenimo ir tikėjimo džiaugsmu. Jis atvirai pasidalijo su mumis savo liudijimu, kaip Viešpats jį pakvietė, apie savo abejones, pašaukimą į šeimą ir į diakonystę.

Dėkojame mielam diakonui Benui už liudijimą, nuoširdžią tarnystę parapijoje, laukdami naujų susitikimų.

                        Draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021