Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Gyvename misijų mėnesį (2019-10-17)

Paskelbta: 2019-10-28


 Spalio mėnuo – misijų mėnuo. Todėl neatsitiktinai kiekvieno trečiadienio popietę pradedame, apžvelgdami, ką Popiežius Pranciškus siūlo kiekvienai savaitės dienai.

Spalio šešioliktąją Popiežius primena, kad evangelizuojanti bendruomenė darbais ir veiksmais leidžiasi į kitų žmonių kasdienį gyvenimą, prie jų priartėja, prireikus nusižemina ar prisiima žmonijos gyvenimą, tautoje palytėdama kenčiantį Kristaus kūną. Įsigilindami į misijų mėnesio tikslus, mes tik patys tobulėjame pagal jėgas ir gebėjimus kuo aktyviau dalyvauti misionieriškoje veikloje ir padėti suvokti kitiems ypatingą misijų svarbą.


Spalio 16-osios senjorų popietėje dalyvavo Kauno savivaldybės tarybos narys Vitas Lendraitis. Beje, jis ir mūsų Pastoracinės tarybos narys. Gerbiamas Vitas papasakojo, kokie svarbiausi miesto reikalai buvo svarstomi tarybos posėdžiuose, kokie priimti sprendimai.Taip pat atsakė į gausius senjorų klausimus, bei pažadėjo ir ateityje apsilankyti mūsų popietėse.


                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021