Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietė skirta Gabrielei Petkevičaitei - Bitei 2019-11-07)

Paskelbta: 2019-11-18

 

Lapkričio 6-osios senjorų popietė buvo skirta vienai iš ryškiausių besikuriančios lietuviškosios visuomenės veikėjų, publicistei, rašytojai, filantropei Gabrielei Petkevičaitei - Bitei. Apie jos gyvenimą pasakojo rašytoja Aldona Ruseckaitė. Beje, ji yra ir G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos laureatė.

Prelegentė apžvelgė šios kuklios lietuvės darbus, kurie itin reikšmingi Lietuvos dvidešimtojo amžiaus pirmoje pusėje. G. Petkevičaitė - Bitė buvo mokytoja iš didžiosios raidės, nenuilstanti visuose baruose, kur tik jai teko dirbti. Ar mokant jaunimą ir kuriant „Žiburėlio“ draugiją, ar padedant gydytojui tėvui ir rašant straipsnius, apsakymus, ar dalyvaujant Didžiajame Vilniaus Seime, Steigiamajame Seime.


Visą savo gyvenimą ji paskyrė Lietuvai. Jos veikla apima daug sričių, bet ji nepabijojo rūpintis ir mirusio brolio vaikais. Visą jos gyvenime nuveiktus darbus tiksliai apibendrina pasirinktas slapyvardis. Ji buvo darbšti ir kukli kaip bitė.

Pirmojo rašytojos biografo kanauninko J. Tumo - Vaižganto žodžiai subtiliai atskleidžia, kokia iškili, kukli ir tauri asmenybė buvo G. Petkevičaitė - Bitė:“ Žemai savo širdyje lenkiuosi darbo milžinei...“

Širdingai padėkojome rašytojai Aldonai Ruseckaitei, kuri labai subtiliai ir išsamiai senjorams pasakojo apie iškilios lietuvės moters gyvenimą, kuri nepaisant sunkumų, negalios ir negandų niekada nepalūžo, bet dirbo Lietuvai ir jos žmonėms.  

                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021