Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasaulinė vargstančiųjų diena parapijoje (2019-11-17)

Paskelbta: 2019-11-18


Lapkričio 17 d. parapijoje buvo minima Pasaulinė vargstančiųjų diena. Nuo pačio ryto bazilikos šventoriuje buvo galima ne tik išgerti karštos arbatos, kuria vaišino Carito savanoriai, bet ir paaukoti vargstantiesiems  įsigyjant  Pagalbos namuose tarnybos pagamintų rožinių.

Pradėdamas 11 val. iškilmingą Eucharistijos šventimą, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „Brangūs broliai ir seserys Kristuje, bažnytiniai liturginiai metai eina į pabaigą. Juos kitą sekmadienį apvainikuos Kristaus Karaliaus, Pasaulio Valdovo, iškilmė, ir prasidės nauji liturginiai metai. Štai matote, prieš Jus atverstas Šv. Raštas.


Popiežius Pranciškus pasiūlė per liturginius metus vieną sekmadienį visą skirti Dievo žodžiui, kad būtų galima suvokti neišsemiamus lobius, kylančius iš Dievo nuolatinio dialogo su savo tauta. (žiūrėti >>>)Taip pat šiandien minime ir Pasaulinę vargstančiųjų dieną."

Per homiliją klebonas, cituodamas popiežiaus Pranciškaus žinią „Varguolio viltis nepražus amžinai“, kvietė atkreipti dėmesį į skurdžiausiai gyvenančius ir įvairią atskirtį patiriančius žmones bei pamąstyti, kuo galime jiems padėti.


„Nesmerkime jų, pasikalbėkime su jais, gal jiems to užteks, kad jie atgautų viltį ir kibtų į gyvenimą. Mūsų tikėjimas be gerų darbų yra miręs, ir kiekvienas tikintis krikščionis turi įsipareigoti atlikti vienokį ar kitokį gailestingumo darbą. Tuo mes tapsime jautresni, gailestingesni. Imkime pavyzdį iš šv. Motinos Teresės, kuri darė gerus darbus Dievo garbei ir neskirstė žmonių, ar gali jie savo rankomis užsidirbti duoną, ar ne", - kalbėjo klebonas.


Pastoracinės tarybos nariai, atsiliepdami į popiežiaus kvietimą, pasiūlė lapkričio 15 d. Sriubos valgykloje skanesnius pietus pagaminti, o pirmadienį, t. y. lapkričio 18 d., atvykti į Sriubos valgyklą ir patiems pabendrauti su šios valgyklos lankytojais.

                                               

                                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021