Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje - susitikimas su prof. kun. R. Dulskiu (2019-11-21)

Paskelbta: 2019-11-25

Lapkričio 21 dienos susitikimo tema buvo  „Dykuma ir sielos terapija“.
Mąstymą kunigas prof. Romualdas Dulskis pradėjo nuo šv. Antano Didžiojo, gyvenusio 250–356 m., gyvenimo pristatymo. Turtingas jaunikaitis, atsisakęs visų turtų apie 270 m. pasitraukė į vienumą, kur ėmėsi praktikuoti asketinį gyvenimo būdą. Mūsų laikais daug kas iš šv. Antano Gyvenimo gali atrodyti keista, nesuprantama, ar tiesiog neįtikėtina.
Šiuolaikiniam žmogui kai kurios jo mintys iš pradžių gali atrodyti netgi atgrasios, kaip pvz.: „gyvenk taip lyg kiekvieną dieną tavęs lauktų mirtis“.


Bet tokia laikysena rodo nepaprastai aktyvią gyvenimo poziciją: taip gyvendamas neprisiriši prie nykstančių gėrybių, taip gyvendamas sėkmingai kovoji su ydomis ir nuodėmėmis. Šv. Antanas moko, kad kiekvieną dieną turi pradėti viską tarsi iš pradžių: ankstesni nuopelnai neatsvers paskutinės dienos nuopuolio, kaip Judo išdavystės neatsvėrė to, kad kurį laiką jis buvo Kristaus pasekėjų gretose. Šv. Antano gyvenimo pavyzdys - tai nepaprastai turiningo gyvenimo pavyzdys.
Gyvendamas taip, tarsi kasdien mirtų, šv. Antanas sulaukė 105 metų amžiaus: Pažinti save, pamatyti koks esi iš tikrųjų – nelengvas uždavinys. Reikia „išeiti į dykumą“, kad pamatytum save iš šalies.
Profesorius tai palygino, kaip žvelgimą į paveikslą; iš arti matosi tik detalės, o iš atsitraukus iš toliau matai visą paveikslą. Taip ir su žmogumi. Reikia „audituoti“ savo vidų. Kas mane neramina ? Ko pertekusi mano širdis ? Kokios mintys mane lanko ? Atpažinti blogas mintis, atrasti jų „šaknį“ ir jų neprisileisti ! Žmogų formuoja vidinis žmogaus gyvenimas, maldos gyvenimas. Viskas laikina, todėl nereikia nei per daug džiaugtis, nei per daug liūdėti. Profesorius priminė, kad žmogus kasdienybėje privalo būti Dievo šviesoje: šv. Mišios, asmeninės maldos, 24 valandas jausti, kad esi Dievo matomas.
Kiekvieno žmogaus gyvenime Dievas turi būti pirmoje vietoje !

                                          St. Raščiuvienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021