Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Ar taisome Viešpačiui kelią ? (2019-12-04)

Paskelbta: 2019-12-09

 

 Adventas. Jau laukiame antrojo jo sekmadienio. Ar susimąstome, apie ką kalbama pranašo Izaijo kalbų knygoje: “Taisykite Viešpačiui kelią. Ištiesinkite jam takus. Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti - išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išsigelbėjimą.“

Apie tai ir kalbėjome gruodžio antrojo trečiadienio senjorų popietėje. Mūsų popietės svečiai – Žaliakalnio „Aušra“ bendruomenės centro moterų ansamblis „Gaida“ / vadovas Arvydas Paulauskas/ padovanojo Adventui skirtą koncertą.

Skambėjo giesmės „Sveika Marija“, „Jėzus – vardas aukščiausias“, „Tu ateini jau žingsniai girdėt“ bei kiti kūriniai. Tai buvo valanda pilna muzikos , vedančios į ramybę , susimąstymą, kad išgirstume Išganytojo žingsnius.


Buvome labai dėkingi ansambliui už itin prasmingą valandą, linkėjome šviesių šv. Kalėdų, o savo giesmėmis ir dainomis ir ateityje džiuginti klausytojus.

                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021