Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paskutinis Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos posėdis 2019 metais (2019-12-10)

Paskelbta: 2019-12-10


Gruodžio 9 d., minint Švč. Mergelės  Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko paskutinis šiais metais pastoracinės tarybos posėdis.

Kaip visada tarybos nariai rinkosi į 18.00 val. šv. Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. J. Grigonis.

Posėdžio pradžioje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė maldai.


Posėdžio metu buvo aptarta kaip iškilmingiau švęsti Dievo Žodžio sekmadienį, buvo kalbama apie Šventojo Rašto svarbą, ypač 2020 metais, Viešpaties metais,  iškeltas klausimas pamąstymui,  kaip paskatinti bendruomenės narius uoliau gilintis į Dievo Žodį, kaip dalytis juo su kitais?


Pastoracinės tarybos nariai įsipareigojo parapijoje paplatinti Naująjį Testamentą ir meditacinę knygelę „Žodis tarp mūsų“ (joje randama kiekvienos dienos meditacijos pagal tos dienos Šventojo Rašto liturginius skaitinius). O naujoje sausio mėnesio knygelėje skelbiamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo.

Vėliau buvo svarstoma institucijų pateiktos paraiškos dėl lėšų skyrimo 2020 metams. Dėl klausimų gausos posėdis gerokai užsitęsė.


Posėdžio pabaigoje klebonas mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo visiems už dalyvavimą parapijos pastoracinėje veikloje ir įteikė Kristaus Prisikėlimo parapijos naujai išleistą 2020 metų kalendorių.

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021