Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didžiausių metų šventės laukimas (2019-12-21)

Paskelbta: 2019-12-21


Didžiausių metų švenčių laukimas sutelkė Kauno “Saulės” gimnazijos bendruomenę. Laukdami Šv. Kalėdų gimnazijos moksleiviai, jų tėveliai, mokytojai buvo kviečiami vienytis gimnazijos ir Kristaus Prisikėlimo parapijos inicijuojamose veiklose, kurios skatina tiesti ranką kitiems, liudijant žmogiškąjį solidarumą su jais.

Gruodžio 11 dieną, 90 gimnazijos moksleivių savanoriavo Praktinio gerumo dienos renginyje. Tai tradicinis Pagalbos namuose tarnybos prie Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Kaune organizuojamas projektas, kurio metu Kauno m. gyvenantis jaunimas, moksleiviai ir studentai, kviečiami padėti seniems, vienišiems ir sergantiems asmenims pasiruošti šventėms. Moksleiviai džiaugiasi dalyvaudami šiame projekte. Jau keletą metų jie noriai padeda seniems žmonėms susitvarkyti namus, pabendrauja su vienišais seneliais, apgaubia juos dėmesiu ir šiluma. Gruodžio 18 dieną gimnazijos iškilmių salėje vyko bendruomenės šventė „Sušilkime – kalėdine viltim...“

Moksleiviai paruošė teatralizuotą miuziklą „Sveiki atvykę į...“ į kurį buvo pakviesti mokiniai, mokytojai, nepedagoginis personalas, mokinių šeimos. Gimnazijos Kalėdiniame renginyje kalbėjo nuolatinis gimnazijos svečias, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas, mosinjoras Vytautas Grigaravičius: “Jeigu iš širdies mes atidarom kiekvieną langelį, ir įleidžiame šviesą, mes patys šventėjame. Kiekvienas geras poelgis dėl kito žmogaus, parodyta meilė kitam, atleidimas kitam, apkabinimas, ir pasakytas žodis ačiū, - tai jau šventumo kelias, kurio iš visos širdies jums linkiu. Noriu jums visiems palinkėti, Kad jūs kuo daugiau laiko praleistumėte su savo vaikais. O Kalėdos ir yra tas laikas, kai užgimsta Jėzus, kuris atneša mums ramybę ir mes visi linkime šeimoje tos ramybės, linkime vienas kitam pačio geriausio, bet, kad tai kas geriausia, pasiektų mūsų širdį, pradėkime nuo savęs”. Gimnazijos filosofija įpareigoja kiekvieną narį rūpintis ne tik pačiu savimi, bet ir pamatyti šalia esantį.

Gimnazijos direktorė ir administracija, dėkojo susirinkusiems tėveliams, visai bendruomenei, kuri prisidėjo prie paramos akcijos Žaliakalnio vaikų dienos centrui remti. Atvykusiems į gimnazijos Kalėdinį renginį vaikų dienos centro vaikams ir jų vadovėms , buvo įteiktos kalėdinės dovanos. Kalėdiniais meduoliais, kuriuos kepė ir dekoravo gimnazijos antrų klasių merginos, vadovaujamos technologijų mokytojos Vigilijos Petkevičienės, buvo pavaišinti Prisikėlimo parapijos kunigai, sesės Pranciškonės. Dorinio ugdymo mokytojos Neringa Zaveckienė, Aušrelė Krunglevičiūtė ir Nijolė Kulėšienė , aplankė Kauno Carito organizacijos sriubos valgyklą ir iteikė gimnazijos bendruomenės paaukotus maisto produktus ir mažas dovanėles su imbieriniais kalėdiniais meduoliais, kurie buvo skirti valgyklą lankantiems vargšams, seniems ir neįgaliems žmonėms .


Gruodžio 20 dieną, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje “Saulės” gimnazijos ir Jono Jablonskio gimnazijos bendruomenės dalyvavo Advento rekolekcijose. Susirinkusius moksleivius pasveikino parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir palinkėjo gražaus susikaupimo bei gilesnės savo dvasinio gyvenimo peržvalgos. Šiose dvasinėse rekolekcijose moksleiviai klausėsi parapijos klebono homilijos metu išsakytų minčių.Jungdamiesi į šv. Mišių liturgiją moksleiviai skaitė skaitinius, išsakė savo prašymus visuotinėje bendruomeninėje maldoje. Mišių metu giedojo „Saulės“ gimnazijos choras „Akordas“, vadovaujamas gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės.

Atnašų procesijos metu „Saulės“ ir J. Jablonskio gimnazijų moksleiviai aukojo maisto produktus, žaislus, saldumynus, knygas, kurie buvo skirti Caritas organizacijos globojamiems vargšų „Sriubos“ valgyklos lankytojams bei Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams.

Baigiantis rekolekcijoms, prieš suteikdamas bažnytinį palaiminimą, parapijos klebonas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: “ Dievas, apsigyvenęs mūsų širdyje ir gyvenime, artinasi ir tarnauja tiems, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje, pradedant nuo paskutiniųjų ir labiausiai stokojančių, kuriuose Jis taip pat labiausiai atpažįstamas. Linkiu gražaus dvasinio pasiruošimo sutinkant Kristaus Gimimo šventę. “ Lai prasmingiausių metų švenčių laukimas būna mūsų bendrystės laikas, kuris įkvėps džiaugtis, mylėti ir švęsti. Nuoširdūs sveikinimai su artėjančiomis šventėmis: ramaus Šv. Kūčių vakaro, viltingų Šv. Kalėdų, sėkmingų ir prasmingų Naujųjų Metų!                                                               N. Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021