Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2019 metų Kristaus Prisikėlimo parapijos kronika

Paskelbta: 2020-01-09

Sausio 13-ąją, sekmadienį, švenčiant Viešpaties Krikštą, užbaigėme Kalėdinį laiką liturgijoje. Taip pat šią dieną su visa Lietuva minėjome Laisvės gynėjų dieną, meldėmės už Tėvynę, žuvusius ir gyvuosius laisvės gynėjus.


Sausio 30 d. parapijoje viešėjo garbinga delegacija - Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) įgyvendinimą Lietuvoje prižiūrinčių institucijų atstovai iš Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno m. savivaldybės, Maisto banko ir kitų organizacijų.

Vasario 14 d. po vakarinių šv. Mišių Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo 40 val. Švč. Sakramento adoracija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 101-osioms metinėms.

Vasario 16 d. su visais tėvynainiais šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ąsias metines. Tradiciškai Kaune ši šventė prasideda Kristaus Prisikėlimo bazilikoje šv. Mišiomis.


Kovo 11-ąją, Lietuvai minint nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai nuo ankstyvo ryto dalyvavo šventiniuose renginiuose mieste.

Kovo 29 d. -  "24 valandos Viešpačiui" Prasidėjo visą parą trukusi Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią prieš penkerius metus pasiūlė popiežius Pranciškus.

Balandžio mėn. 12-13 d. Šiluvoje vyko pirmasis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių kongresas. Jame dalyvavo ir parapijos  Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos atstovų grupelė, vadovaujama dvasios vadovo kun. Virgilijaus Dudonio.

Gegužės 20 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus kanoninė vizitacija.


Liepos mėnesį Kristaus Prisikėlimo bazilikos Sumos choras „In Vivo Dei“, vadovaujamas Ramūno Baranausko, dalyvavo sakralinės muzikos festivalyje „Gaudete 2019“ Birštone.

Rugsėjo 8 d. Šv. Mišiose prisiminėme ir meldėmės už ilgametį Vatikano radijo vadovą, Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorių, monsinjorą, profesorių, teologijos mokslų daktarą , jubiliatą Vytautą Kazlauską, minint 100 metų gimimo.

Spalio 2 d. Gyvojo rožinio maldininkai Ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje

Spalio 10 d. Kristaus Prisikėlimo bendruomenė meldėsi už naująjį Lietuvos kardinolą S. Tamkevičių.

Spalį, Ypatingąjį misijų mėnesį, atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą ir Lietuvos vyskupų raginimą, Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji liudijimais, malda bei parama skleidė žinią tikintiesiems apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje.Lapkričio 10 d., Našlaičių sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai įsijungė į maldos akciją už betėvius vaikus.


Lapkričio 22 d. parengtas bazilikos bokšto kapitalinio remonto su liftu į apžvalgos aikštelę projektas.


Gruodžio 12 d. vyko Praktinio gerumo diena parapijoje , kuri organizuojama jau dvyliktus metus iš eilės.


Gruodžio mėn. tradiciškai prasidėjo Slaugos ir pagalbos neįgaliesiems bei negalintiems apsitarnauti namuose mokymų „Gailestingai veik” ciklas, kuris tęsiasi eilę metų.

Gruodžio mėn.Šv. Kalėdoms bazilika pasipuošė dar 5 vitražais.


Gruodžio 26 d. šventėme Tautos šventovės 15-ąsias konsekracijos metines.


Daugiau žinių apie parapijos institucijų veiklas, susitikimus su žmonėmis, piligrimines keliones galite rasti mūsų "Prisikėlimo" svetainėje, įvykiuose.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021