Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną (2020-01-16)

Paskelbta: 2020-01-17


Sausio 13 d. – Marijos dieną – parapijos draugijos nariai į susirinkimą pakvietė kunigą Nerijų Pipirą, porą metų uoliai tarnavusį Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Kunigas Nerijus, pasidžiaugęs proga apsilankyti ir pasiteirauti apie mūsų parapijos gyvenimo aktualijas, kalbėjo, kad Sausio 13-oji pati pateikia šiandien laisvės temą. Jis pasiūlė apmąstyti, ką reiškia mums laisvė, ar mes jau gyvename visiškai laisvi?


Kun. Nerijus, pateikdamas pavyzdį, kaip Dievas vedė savo tautą iš Egipto nelaisvės 40 metų per dykumą, jautriai dalijosi mintimis, ką jam reiškia laisvė, kalbėjo apie mums rodančią savo sūnų Jėzų Švč. Mergelę Mariją, kurios pagalbą tomis sunkiomis mūsų tautai dienomis stebuklingai patyrėme.

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė supažindino narius su išvakarėse Šiluvoje vykusio draugijos posėdžio nutarimais ir laukiančiais darbais.

Susitikimo pabaigoje kun. Nerijus pradžiugino paskaitydamas keletą savo eilėraščių iš naujos knygelės bei jas kelias mums padovanodamas.


Po susirinkimo ištikimiausi draugijos nariai, laukdami vakarinių šv. Mišių, bazilikoje meldėsi Švč. M. Marijos rožinio malda ir litanija, dėkodami Dievui už tėvynės laisvę ir melsdamiesi už jos gynėjus, gyvus ir mirusius.

Šv. Mišios, kurias aukojo vikaras Gintaras Blužas, baigėsi Lietuvos himnu, kurį kun. Gintarui pasiūlius vieningai sugiedojo ratu susikibę rankomis visi Mišių dalyviai.

Ada Azaravičienė, parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021