Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kalėdų belaukiant... (2008-12-21)

Paskelbta: 2008-12-29

 

Prieš ketvirtąjį koncertą advento metu Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius tarsi dovaną įteikė kiekvienam, primindamas, kaip reikia švęsti vakarienę, belaukiant stebuklingos ir tylios nakties. Jis kvietė pamiršti nuoskaudas, atleisti, nepriekaištauti, kalbėti vien tik apie gerus ir malonius dalykus, taip pat nepamiršti vienišų kaimynų ar pažįstamų. Anot klebono, šios šventės esmė ne valgių gausume ant stalo, bet bendroje maldoje, artumoje ir meilėje, palankume vienas kitam.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir koncertų projekto vadovas Egidijus Stancikas širdingai dėkojo koncertų ciklo „Belaukiant Kalėdų“ mecenatams Aleksandrai ir Vytautui Bancevičiams. Dievo palaimos ir šviesių Šv. Kalėdų širdyse linkime Aleksandrai ir Vytautui Bancevičiams.

Štai ir nuskambėjo paskutinysis koncertas iš ciklo“ Belaukiant Kalėdų“. Jame klausėmės garsiausiose pasaulio scenose koncertavusio tenoro Algirdo Januto, jam akomponavo Gražina Zalatorienė. Šių dviejų menininkų duetas klausytojams atskleidė lietuvių kompozitorių kūrybos lobyną.

Galiu drąsiai teigti, kad dauguma tikrai pirmą kartą išgirdo G. Kuprevičiaus „Alsuot“ ar V.Laurušo ciklą „Bangos“.
Klausytojus stebino ne tik dainininko balsas ir jo pasirinkti tik lietuvių kompozitorių kūriniai. Algirdas Janutas prieš kiekvieną kūrinį trumpais komentarais skleidė kūrinio prasmę ir savo esybę.

Dailininkė Indrė Šataitė savo tapybos darbų parodoje vėl pateikė naują darbą. Anot jaunos dailininkės, geriausias palinkėjimas Šv. Kalėdų proga – tyla, nes pritrūksta žodžių, o ji savo tyla – savo kūryba ir dalinasi su visais.

                                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021