Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekminės parapijoje (2020-06-02)

Paskelbta: 2020-06-01


Likus devynioms dienoms iki Sekminių Kauno arkivyskupijos sielovados komanda kvietė maldoje ir bendrystėje keliauti   į Sekmines „Išpakuok Šventosios  Dvasios  dovanas, kurios skirtos ir Tau"!


Dalyvaujantys  šioje kelionėje ( tik užsiregistravusieji), pasitelkdami popiežiaus Pranciškaus katechezes, turėjome  galimybę kasdien  apmąstyti Šventosios Dvasios mums siųstas dovanas, įsigilinti į Šventąjį  Raštą, jungtis į Sekminių novenos maldą.

Gegužės 30-ąją, Sekminių išvakarėse, 18.30 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji ir bendruomenės nariai drauge su Šventuoju Tėvu jungėsi į Rožinio maldą, prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo pandemijos vis dar slegiamai žmonijai.

Gegužės 31d., sekmadienį,  švenčiant Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę 11.00 val. šv. Mišios prasidėjo iškilminga procesija.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, patarnavo parapijos diakonas,   VDU KTF dekanas,  dr. B. Ulevičius.


Diakonas B. Ulevičius homilijoje priminė, kad Bažnyčia be Šventosios Dvasios būtų tik negyvų praktikų rinkinys. Šventoji Dvasia mus gaivina, augina sakramentais, Dievo žodžiu, gyvena mumyse tartum šventovėse. Kai gyvenime susiduriame su neperžengiamomis jūromis, prisiminkime, kad galingas vėjas ir ugnies stulpas perskyrė Raudonąją jūrą ir pervedė izraelitus per ją į laisvės krantą. Būtent vėju ir ugnimi Šventoji Dvasia nužengė Sekminių dieną.

Diakonas ragino dėkoti Dievui už nuostabią Šventosios Dvasios dovaną.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021