Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos institucijų vadovų posėdis (2020-06-17)

Paskelbta: 2020-06-17


Birželio 17 dienos rytą Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius sukvietė į posėdį parapijos institucijų vadovus. Tai buvo pirmasis posėdis po pandemijos, trukusios tris mėnesius.

Po maldos klebonas pasidėmėjo kaip karantino laikotarpį išgyveno institucijų vadovai ir jų nariai, ką gero nuveikė, kokios nuotaikos, kokie lūkesčiai?


Štai keletas minčių iš posėdžio: parapijos pagyvenusių žmonių „Senjorai“ vadovė Rima Lipšienė dalijosi mintimis kaip senjorams, esantiems rizikos grupėje, buvo baugu dėl koronoviruso, patirta ir nelaimių – vienoje šeimoje mirtis nuo koronoviruso. Rima neleido liūdėti senjorams, bendravo telefonu, trečiadieniais 13 val. kvietė visus melstis, suorganizavo viktoriną „Ką žinai?“  Senjorai turėjo atsakinėti į klausimus apie Lietuvos bažnyčias, Kauno istoriją, pasaulio geografiją, literatūrą.

Sumos choro "In Vivo Dei" vadovas R. Baranauskas nuotoliniu būdu ir žinutėmis bendravo su savo choristais.

Ses. Ramutė Budvytytė visą šį laikotarpį sprendė jaunų šeimų problemas, kiek galėdami vieni kitiems padėjo tiek fiziškai, tiek morališkai.

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narės su koordinatore A. Azaravičiene vakarais sutartą valandą kalbėdavo Rožinį.

B.Vasylienė su savo Biblijos nariais bendravo nuotoliniu būdu, persiųsdavo parapijos naujienas ir klebono sveikinimus, o jaunimo veikla, deja, nutrūko.


Pagyvenusių šeimų bendruomenės nariai jungėsi pasitelkiant zoom.us platformą  ir kalbėjo Rožinį.

 Caritas vadovė J. Matikovienė pasidžiaugė Sriubos valgyklos darbuotojomis, kurios visą karantiną maitino lankytojus, o pagalbos namuose tarnyba ir savanoriai nuolat  teikė pagalbą  parapijiečiams.

Išklausęs visų pasisakymų monsinjoras kvietė pamąstyti nuo kada reikėtų atnaujinti parapijos institucijų veiklą. Aptarta kiti klausimai, pvz: kelionė į Šiluvos atlaidus , meditacinės knygės „Žodis tarp mūsų“, platinimas ir t.t.

Malda baigę posėdį, atsisveikinome iki sekmadienio - Švč. Širdies atlaidų parapijoje.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021