Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje (2020-06-21)

Paskelbta: 2020-06-22


Korono viruso  paskelbimas pristabdė mūsų judėjimą, bet nepristabdė vaikų troškimo susitikti su Jėzumi Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentuose.

Birželio 5 d. ir birželio 11 d. pavakare, prieš šv. Mišias į Kristaus Prisikėlimo baziliką rinkosi Pirmosios Šv. Komunijos sakramentams besiruošiantys vaikai ir jų tėveliai.


Pasitikęs vaikus bazilikoje, kun. Gintaras Blužas kalbėjo apie Atgailos sakramento prasmę.Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas tai ne tiek nuodėmių ir jų skaičiaus išvardijimas, kiek prisipažinimas Dievui ir sau pačiam, kad neteisingai gyvenau, atsisakiau gėrio, buvau savanaudiškas. Susitaikymas su Dievu, tėvais, draugais, vaikais visuomet palieka džiaugsmą ir ramybę širdyje. Per Atgailos Sakramentą vaikai pajautė susitaikinimo ir bendrystės nuotaiką, taip nuoširdžiai pasiruošę susitikimui su Jėzumi.


Šiais metais Pirmosios  Šv. Komunijos sakramentams pasirengė 116 vaikų. Vaikai buvo suskirstyti į 6 grupeles. Nuo birželio 8 d., mažomis grupelėmis ir laikantis visų reikalavimų, vaikai susitiko su Jėzumi Šv. Komunijoje.


Bręstantis ilgesys švęsti nuostabią Pirmos Komunijos šventę suteikė ypatingo ir iškilmingo džiaugsmo. Išaušo lauktoji diena... Su virpančia širdele, pasipuošę baltomis albomis, vaikai laukė šv. Mišių.


Šv. Mišių pradžioje tėvų palaiminti, vaikai aktyviai dalyvavo šv. Mišiose, atsakinėjo į kreipinius ir giedojo giesmes.

Dviems grupelėms šv. Mišias aukojo klebonas dekanas mons. V. Grigaravičius. Homilijų metu dekanas kalbėjo, kad labai svarbus tėvų pavyzdys, nes, kaip žinia, vaikai mokosi iš suaugusiųjų. Svarbu perduoti ne tik teorinius, bet ir praktinius tikėjimo pagrindus, todėl itin svarbu įsijungti į bendruomeninį liturgijos šventimą. Paminėjo ir apgailestavo, kad kartais vaiko gyvenime Pirmoji Šv.  Komunija būna pirma ir paskutinė.


Likusioms grupelėms šv. Mišias aukojo jau gerai vaikams pažįstamas kunigas G. Blužas. Kun. Gintaras homilijas sakė remdamasis vaikams suprantamais pavyzdžiais. Taip pat kalbėjo apie daiktų paskirtį, reikšmę ir jų poveikį... pabrėžė, anot kunigo žodžiais, kad „mūsų gyvenime lygiai taip pat, kai nesirūpiname dvasiniu gyvenimu - prarandame prasmę“.


Klebonas mons. V. Grigaravičius ir kunigas G. Blužas kvietė vaikus, jų tėvelius ir toliau aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime, nes susitaikinimas su Bažnyčia yra neatskiriamas sutaikinimas su Dievu. Tėvų pavyzdys ir yra tikroji tikėjimo mokykla vaikams.Tėveliai ir vaikai labai džiaugėsi Gintarės ir Alfonso išmokytomis giesmėmis šv. Mišių metu bei aktyviu dalyvavimu vaikų švenčių iškilmėse.Po šv. Mišių vaikams buvo įteikti pažymėjimai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021