Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas (2008-12-18)

Paskelbta: 2008-12-29

 

Gruodžio 18 d., trečiosios Advento savaitės ketvirtadienį, vakarinių šv. Mišių metu Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Tautos Šventovės priekyje rikiavosi sutvirtinamieji ir choristai, jų artimieji, toliau vietas užpildė parapijiečiai atėję paklausyti vyskupo aukojamų šv. Mišių.

Sutvirtinimo sakramentas – tai religinės brandos sakramentas. Tai sakramentas, kuris atbaigia krikšto malonę ir įspaudžia dvasinę žymę sutvirtinamojo sieloje ir širdyje. Sutvirtinimo metu gaunamos septynios Šventosios Dvasios dovanos: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, Dievo baimė. Sutvirtinimo sakramentas brandina širdyje gyvenančią dievišką vaikystę, tvirčiau suvienija su Kristumi, įgalina atsakingiau skelbti krikščioniškąsias tiesas.
Kartu su rugsėjį sugrįžusiais mokslais, pradėjom ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Kartą per savaitę rinkdavomės į bibliotekėlę, kur susėdę ratu aplink žvakę, kalbėdavomės apie tikėjimą, krikščioniškąsias tiesas, diskutuodavom apie Dievo įsakymų prasmę, skaitydavom Šventą Raštą. Sekmadieniais visi drauge lankėme šv. Mišias, giedojome, skaitėme skaitinius.

Diena prieš Sutvirtinimo sakramentą buvo labai svarbi ir kupina jaudulio. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius tikrino mūsų tikėjimo žinias, kurias atsinešėme iš mokyklos ir tvirtai pagilinome pamokėlėse. Priėmėme Atgailos sakramentą, dalyvavome šv. Mišiose ir traukėme namo melstis Šv. Dvasiai ir laukti rytojaus.

Rytojus netruko ateiti. Iškilmingas šv. Mišias aukojo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Homilijoje vyskupas J. Ivanauskas palietė daug šią dieną svarbių temų. Kalbėjo apie tikrąjį Kalėdų laukimą, žmogaus laisvę rinktis. Pakrikštyti buvome savo tėvų dėka, o tapti brandžiais krikščionimis nusprendėme patys. Vyskupas nevengė užsiminti ir apie krizę, kuri yra pasaulyje. Juk pati baisiausia krizė yra ta, kad krikščionys būdami laisvi, varžosi išpažinti savo tikėjimą, nepasako, kad tiki Dievo Trejybe. Juk tikėjimas yra tikrasis gyvenimas.

Po homilijos buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Vyskupo patepti šventąja krizma ir sutvirtinti sveikinome vieni kitus, džiaugėmės tapę brandžiais krikščionimis. Daugelis nesulaikė tikrų džiaugsmo ašarų.
Pasimeldę, priėmę Švenčiausiąjį sakramentą, buvome vyskupo palaiminti.

Visi sutvirtinamieji iš visos širdies dėkojame mus mokiusiems ses. Irenai ir zakristijonui Imantui už tai, kad padėjo pagilinti mūsų tikėjimą, kad kartu džiaugėsi, nerimavo, su begaline kantrybe mokė mus tikėjimo tiesų, Šv. Rašto skaitymo, nuoširdaus ir tinkamo dalyvavimo šv. Mišiose.

 Ačiū už suteiktą teisė ir dovaną tapti ir būti Dievo kariais.

                                                                          Sandra–Martyna

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021