Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Žvilgsnis į gyvenimą per Šventąjį Raštą (2020-09-17)

Paskelbta: 2020-09-21


Rugsėjo 17 dieną po gero pusmečio atsinaujino parapijos Šv. Rašto studijų veikla. Gerokai prieš rugsėjį grupės nariai nerimavo, klausinėjo, ar tęsis susitikimai su grupės vadovu kun. Algirdu Akelaičiu.

Ir tai nenuostabu, nes kiekvienas susitikimas – tai ne tik Šv. Rašto studijos, tačiau ir gyvenimo pamoka, skatinanti giliau pažvelgti ir į Biblijos įvykius, ir į dabartį, pagaliau į savo gyvenimą. Jau ne pirmą kartą rašau apie tai, kaip vyksta užsiėmimai, kuo ypatingas dėstymas, todėl nekartosiu, tik priminsiu, kad kiekvienas gauname pažodinį vertimą iš originalo (hebrajų kalbos), o tai, be abejo, verčia labiau susikaupti, įsiklausyti.

Nuo pirmųjų susitikimų, kun. Algirdas akcentavo, kad negalima priešpastatyti Senąjį ir Naująjį Testamentus, nes visos Biblijos pagrindinis veikėjas yra Jėzus. Senasis Testamentas pranašauja Jo atėjimą ir viską tam parengia. Naujasis Testamentas apibūdina Jo atėjimą ir tai, ką Jis padarė, atnešdamas išgelbėjimą į mūsų nusidėjusį pasaulį. Per pirmąjį šio rudens susitikimą buvo tęsiama prieš karantiną pradėta patriarcho Jokūbo gyvenimo istorija iš Pradžios knygos.

Kunigas Algirdas komentavo 27 skyrių ir per tai palietė požiūrį į gėrį ir blogį, žiniasklaidos neobjektyvumą, holokausto problemą, moters vaidmenį šeimoje. Kalbėdamas apie žydų tradicijas, tikėjimą, atkreipė dėmesį į tai, jog daugelis katalikų, nors dalyvauja šv. Mišiose, laikosi visų Bažnyčios nurodymų, kitaip tariant, išoriškai lyg ir viskas tvarkoje, bet tai daro iš baimės netekti Dievo išganymo dovanos. Dažnai katalikai elgiasi kaip pagonys, vidumi laikydamiesi kitų apeigų: kupini prietarų, burtų ir kt. Kviečiu ir jus, kurie skaitote šį straipsnelį, atsakyti į netikėtą kunigo klausimą: „Kodėl jūs tikite?!“ Atvirai prisipažinsiu, nėra paprasta atsakyti, lygiai kaip sunku paaiškinti: „Kodėl myliu?!“


Visų grupės narių vardu dėkoju parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už rūpestį tikinčiųjų dvasiniu augimu, Šv. Rašto licenciatui, teologijos doktorantui kun. Algirdui Akelaičiui už nuoširdžią bendrystę. Ypač esame jam dėkingi už teisingo požiūrio į tikėjimą ugdymą, supratimą, kad visada pirmoje vietoje yra Dievo iniciatyva ir Jis nereikalauja iš žmogaus to, ko pats nėra patyręs, kitaip tariant, moralė, Biblijos akimis, ateina po Dievo patirties. Ir tai patyrėme, žvelgdami į Jėzų.

Šia proga kartu noriu padėkoti mielam kunigui Algirdui ir už nuostabią Velykų metu YouTube kanalu transliuotą 51 dienos Mistagoginę kelionę, kuri naujai padėjo išgyventi Velykų slėpinį ir dvasiškai stiprino visus jos keleivius per tą sudėtingą karantino laikotarpį.

                                                                   Šv. Rašto studijų koordinatorė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021