Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Mergelės Marijos draugijos narių pirmasis susitikimas (2020-09-17)

Paskelbta: 2020-09-21


Po vasaros, gausiai susirinkę parapijos Šiluvos Mergelės Marijos draugijos nariai, dalijosi Šiluvos atlaidų įspūdžiais. Piligriminėje kelionėje į atlaidus vyko su savo draugijos gražiąja vėliava, kuri buvo nešama procesijoje.

Susirinkime katechezę apie Švč. Mergelę Mariją pravedė kun. Julius Grigonis. Jis kalbėjo apie Marijos išaukštinimą, pamaldumą jai, gausiai malonių gaunant jos prašantiems. Apie naktinę adoraciją Šiluvos atlaidų metu mintimis pasidalijo draugijos narė Vladislava Bartosevičienė. Buvo kalbėta  apie planus ateičiai, kalbamas rožinis bazilikoje vakarais.

Po susirinkimo sukalbėjome rožinį ir dalyvavome šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už draugijos gyvus ir mirusius narius.

                                                                    Draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021