Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ilgametė parapijos bendruomenės narė A. Draudvilienė švenčia 95-erių metų sukaktį (2020-09-26)

Paskelbta: 2020-09-28

Rugsėjo 25 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje į šv. Mišias, kurias aukojo parapijos kun. V. Lenktaitis, padėkoti Dievui ir kartu pasimelsti, palinkėti sveikatos ir gražių tolimesnių gyvenimo metų bendruomenės narei Aldonai Draudvilienei susirinko ne tik parapijiečiai, Gyvojo rožinio nariai, adoruotojai bet Aldonos giminaičiai.

Aldona Draudvilienė, švenčianti 95-rių metų jubiliejų,  kiekvieną dieną su sūnaus pagalba, atskuba į mažą bažnytėlę - adoruoja, gieda.

„ Aldutė - tai mūsų lakštingala“, - taip apie ją  atsiliepia jos draugės adoruotojos.

A.  Draudvilienę pristatyti parapijiečiams nereikia. Ji ilgametė bendruomenės narė, kol leido sveikata aktyviai dalyvavo parapijos veikloje, giedojo bažnyčios chore.

Aldona  bet kurį darbą atlieka tyliai, ramiai, nuoširdžiai, su didele meile Dievui ir Bažnyčiai. Jos rūpestingų rankų dėka liturginiai rūbai buvo visada švarūs ir  tvarkingi.

Už pasiaukojamą darbą ne kartą buvo apdovanota padėkomis, o 2005 metais Kauno arkivyskupijos Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Tai begalinio nuolankumo, nuoširdaus pasitikėjimo Dievu ir meilės artimajam pavyzdys.

                                          Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021