Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. A. Lipniūno knygos "Lauko lelijos" pristatymas (2020-09-27)

Paskelbta: 2020-09-29

Rugsėjo 27 d., po ilgos pertraukos, Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vėl prasidėjo renginiai parapijos bendruomenei. Šį kartą į Dievo tarno, kun. A. Lipniūno knygos „Lauko lelijos“ pristatymą pakvietė filosofas Eligijus Dzežulskis – Duonys su žmona Judita.

„Kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo idealistas, drąsiai paaukojo savo gyvenimą, palikdamas mums tikinčiojo krikščionio pavyzdį,“ - taip apie jį rašo kun. teol. lic. Vitalijus Kodis, beatifikacinės bylos postulatorius.

Kun. A. Lipniūną, kaip aktyvų ir jautrų kunigą, ateitininką, jaunimo bičiulį ir pamokslininką, susirinkusiems pristatė filosofas Eligijus Dzežulskis-Duonys.

Jis pasakojo apie trumpą, bet plačius horizontus aprėpusį  kun. A. Lipniūno gyvenimą. Nors kunigas ir kalėjo nacių Štuthofo koncentracijos stovykloje, tačiau išlaikė tvirtą tikėjimą, pagarsėjo ypatingu rūpesčiu kalinių sielovada.

Eligijus Dzežulskis-Duonys pabrėžė, kad šiais laikais mums ypač reikia kilnaus gyvenimo pavyzdžių, kurie leistų naujai permąstyti savo gyvenimą, mokytų, anot kun. A. Lipniūno, „kvėpuoti kilniomis mintimis, Dangaus oru, spindėti kilniais darbais“.


„Opus Dei“ prelatūros kunigas Pablo Gil kalbėjo apie šventumą kasdienybėje, apie tai, jog kiekvienas, taip kaip ir kunigas A. Lipniūnas, esame kviečiamas atsiverti Dievui, leisti Jam veikti per mus, o tai ir yra šventumo siekio sąlyga.

Susirinkusieji išgirdo ir paties kun. A. Lipniūno minčių, kurias iš neseniai pasirodžiusios knygos „Lauko lelijos“ perskaitė Judita Džežulskienė.

Renginyje skambėjo viltingos krikščioniškos giesmės, kurias atliko šlovinimo grupė iš Raudondvario (Kauno raj.) „Karaliaus vaikai“.

Baigdamas renginį, filosofas Eligijus Dzežulskis-Duonys priminė, kad Dievo įspaudas  kun. A. Lipniūno gyvenime liudija Dievo gyvybingumą dabar. Mes regime, kad krikščioniška laikysena yra įmanoma bet kuriomis aplinkybėmis. Tik reikia drąsos, ir gyvenimas atsiskleidžia netikėtu gyliu. Tad puoselėkime mūsų tautą brandinusias asmenybes, kad liktume gyvybingi.

Kun. dr. Gediminas Jankūnas  taip pat kviečia perskaityti šią knygelę:  „Kunigas A. Lipniūnas kalba mums ne tik savo gyvenimo ir kančios pavyzdžiu, bet ir šia knygele, vienai brandžiausių rašytinio palikimo puslapių. Tai šventumo siekimo ir krikščioniško gyvenimo programa. Perskaitykime, išgirskime, permąstykite ir pamėginkime pasinaudoti šiais „dvasinio vadovo“ patarimais. Tegul žydi mūsų sielų lelijos Lietuvos žemėje ir Dievo meilės danguje!“

Išgirskime  šio Dievo tarno mintis, įsigilinkime  į jas.

2006 m. kovo 28 d. iškilmingomis apeigomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pradėtas Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno paskelbimo palaimintuoju procesas.


Šią knygelę, kurią išleido VŠĮ „Magnificat leidiniai",  buvo galima įsigyti knygos pristatymo metu, o dar pageidaujantys, prašome ieškoti knygynuose.

Nuotraukos  p. E. Dzežulskio - Duonio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021