Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Padaryk, kad liktume atleisti, pasigailėti...(2009-01-07)

Paskelbta: 2009-01-12

 

Šia viena iš gražiausių Martyno Liuterio krikščionybės maldų pradėjome pagyvenusių žmonių sambūrio pirmąją popietę šiais metais, linkėjome Dievo malonių visiems senjorams ir tiems, kurie nedalyvauja popietėje.

Pasidalinome įspūdžiais apie praėjusių metų įsimintiniausius įvykius, kalbėjome apie gerumą, apie artumą ir dvasinę paramą vienas kitam.

Senjorai pasakojo, kokį jaudinantį įspūdį padarė klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus kalėdinis sveikinimas ne tik kiekvienam asmeniškai, bet ir jų šeimoms.

Visi labai dėkingi už apsilankymus popietėse ir pokalbius vikarui kun. Juliui Grigoniui, kunigui Mindaugui Pukščiui. Visi senjorai pritarė Aldonos Pranskūnienės pasiūlymui, kaip padėką, pasimelsti už kleboną monsinjorą Vytautą Grigaravičių, vikarą kun. Julių Grigonį, kunigą Mindaugą Pukštį, linkint jiems stiprybės, kantrybės, meilės ir vilties jų visuose darbuose.

Šilčiausiais ir nuoširdžiausiais žodžiais ir gėlėmis sveikinome gruodžio mėnesį gimusius, sugiedojome „Ilgiausių metų“. Ir pasidžiaugėme, kad nei šaltis, nei sniegas neišgąsdino ir į šią popietę susirinko didelis būrys senjorų.

                                                                     Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021