Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2020 m. Kristaus Prisikėlimo parapijos kronika

Paskelbta: 2020-12-30

Sausio 5 d. Buvusio Pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatoriaus kun. Zdzislawo Jozefo Kijo OFM Conv. viešnagė Kristaus Prisikėlimo parapijoje


Sausio 23 d. pas Viešpatį išlydėjome Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentą kun. Virgilijų Dudonį.


Vasario 2 d. iškilmingai pašventina parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos vėliava


Vasario 14 d. "Gerumo kristalas" Kristaus Prisikėlimo parapijos savanoriui Žilvinui Miežiui


Kovo 28 d. Kristaus Prisikėlimo parapija karantino metu: Gavėnios kelias per dykumą


Kovo 30 d. Gailestingumo darbai parapijoje: "Sriubos" valgykla darbą tęsia ir karantino sąlygomis

Balandžio 11 d. Didysis šeštadienis parapijoje


Balandžio 12 d. Virtualus Velykų ryto Mišių šventimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje


Birželio 14 d. Šv. Mišių malda už kan. Juozą Gražulį, pas Viešpatį iškeliavusį prieš 10 metų


Rugpjūčio 28 d. Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus apaštalinis palaiminimas Kristaus Prisikėlimo pastoracinės tarybos nariams Ginai Emilijai ir Rimui Butkams


Rugpjūčio 30 d. Pradedame naująjį sielovadinės veiklos sezoną

Rugsėjo 14 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai Šilinių atlaiduose


Rugsėjo 26 d. Ilgametė parapijos bendruomenės narė A. Draudvilienė švenčia 95-erių metų sukaktį

Spalio 10 d.Įgyvendinant Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo projektą apšviesta Kristaus Prisikėlimo bažnyčia (mažoji)


Lapkričio 23 d. Kristaus Visatos Valdovo iškilmė parapijoje

Gruodžio 12 d. Dėkojame aukotojams už bazilikos puošimą vitražais


Gruodžio 24 d.. Kūčios "Sriubos" valgykloje pandemijos metu


Gruodžio 27 d. Paminėtos Tautos šventovės 16-osios konsekracijos metinės


Gruodžio 31d. Padėkos šv. Mišios be tikinčiųjų bendruomenės


Daugiau žinių apie parapijos institucijų veiklas, susitikimus su žmonėmis, piligrimines keliones galite rasti mūsų "Prisikėlimo" svetainėje, įvykiuose.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021