Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Iškilmingai paminėta Vasario 16-oji

Paskelbta: 2007-03-15

Pirmąsias šv. Mišias skirtas Vasario 16-ajai paminėti 10.00 val. aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, konselebravo mons. Adolfas Grušas, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Vytenis Vaškelis, kunigai iš Petrašiūnų Šv. Vincento Pauliečio parapijos.

Mišioms patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišiose dalyvavo Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, vicemeras Kazimieras Kuzminskas ir kiti savivaldybės nariai, aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, profesoriai ir vidurinių mokyklų atstovai.

Arkivyskupo homilijos pagrindinė mintis - žmonių nesusikalbėjimas. Kaip pirmajame skaitinyje žmonės turėdami visas galimybes statyti miestą, dėl nesusikalbėjimo nebaigė pradėto darbo. Taip šiandien dėl valdžios vyrų nesusikalbėjimo Lietuvoje gali ištikti Babelio bokšto lemtis, jei pozityvią kryptį, pakeis opozicionieriai, kurie ieško svetimų dievų, neišsižada savęs dėl bendrų interesų, siekia užvaldyti kuo daugiau pinigų savo naudai.

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mk 8,34). Ši biblinė tiesa, kviečia nebijoti kryžiaus, pakilti virš savo egoizmo, gobšumo, savimeilės.

Vasario 16-oji tai ne butaforinė Valentino dienos šventė, Vasario 16-oji primena mums tėvų darbus, dėka kurių esame, kas esame. Tegul niekas mūsų neįtikina, kad geriau kitur, kad kiti pas mus tvarkytųsi geriau. Už Lietuvos ateitį, tautinę savimonę turim kovoti iki galo.

14.00 val. koncertavo Kauno miesto simfoninis orkestras ir Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, solistas E. Ališauskas (birbynė). Dirigentas Modestas Pitrėnas. Skambėjo E.Balsio „Rauda“, V.Augustino „Psalmė dvigubam chorui“, W. A. Mozart „Missa brevis D-dur“.

Antrąsias šv. Mišias 18.00 val. aukojo klebonas dekanas teol lic. kun. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišiose giedojo mišrus choras „Leliumai“, choro vadovas prof. Albinas Petrauskas, koncertmeisterė Dalia Jatautautė,

Homilijoje dekanas kvietė pamąstyti apie tikrąją laisvę. Ar yra laisvas žmogus, kuris mąsto vien apie materialųjų gerbūvį, apie žemiškąją laimę, tenkinančią vien kūniškuosius įgeidžius?

Klebonas kvietė paprašyti Šventosios Dvasios, kad ji apšviestų valdžios vyrų protus, kad jie atsisakydami savo interesų, nugalėdami egoizmą ir puikybę, sekdami Kristaus nuo lankumo ir tarnystės žmonėms pavyzdžiu, nuoširdžiai atliktų savo pašaukimo pareigą Tėvynei.

Po šv. Mišių tęsėsi „Leliumai“ koncertas, intarpuose aktorius Egidijus Stancikas skaitė poeto B. Brazdžionio eiles. Skambėjo J. Naujalio „Malda už Tėvynę“, A.Vanagaičio „Laisvės varpas“ , T.L. de Victoria „Ave Maria“ ir t.t.
Baigiantis koncertui kalbėjo Vytas Bancevičius, kuris jau tradiciškai Vasario 16-ąją penktus metus tikintiesiems padovanoja koncertą.

B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021