Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos vikaras kun. Julius Grigonis švenčia 60-ies metų jubiliejų (2021-04-16)

Paskelbta: 2021-04-16


Balandžio 16 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišios buvo aukojamos kiek neįprastai nei šiokią dieną.


Eucharistijos liturgijai vadovavo savo jubiliejų švenčiantis parapijos vikaras kun. Julius Grigonis, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir svečias – Opus dei kun. Pavlo Gil, patarnavo zakristijonas Vytas Bancevičius, kuris taip pat greitai švęs savo jubiliejų.


Monsinjoras pasveikinęs kun. Julių garbingojo 60-ies metų jubiliejaus proga pasidžiaugė, kad malonu dirbti kartu, gera būti šalia žmogaus, iš kurio sklinda Dievo meilės šviesa, žmogiškumas, nuoširdumas.

Klebonas dalijosi prisiminimais, kaip 2006 metais kun. Julius skiriamas tarnauti Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintiesiems ir po trijų metų iškeliamas, ir štai 2015 m. vėl kunigas pradeda darbuotis parapijoje.

Kunigą Julių per šiuos tarnystės metus pamilę parapijiečiai atėjo ne tik pasveikinti, bet ir padėkoti jam: „ Ačiū už gyvenimą, tikrą žmogaus...

Ačiū už jo dalinimą, kaip kvepiančią kaimo duoną... Kaip bitutės į avilį, mes skubame prie jūsų klausyklos...


Ačiū, kad Jūs esate...

Linkime, kad visas Jūsų gyvenimas tęstųsi dieviškoje Jėzaus širdyje, o siela būtų pripildyta Prisikėlusiojo ramybės ir palaimos!“

Kun. Julius padėkojo visiems už sveikinimus.


Pasibaigus šv. Mišioms visi suklupo pagarbinti   Švč. Sakramentą, prasidėjo adoracija.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021