Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už parapiją, bendruomenės narius (2021-04-18)

Paskelbta: 2021-04-18


Balandžio 18 d. Sumos šv. Mišias pradėjęs parapijos klebonas kalbėjo : „Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandien, trečiąjį Velykų sekmadienį, susirinkome kartu švęsti Eucharistiją.

Šiandien kviečiu malda palydėti šeštadienio vakarą, po sunkios ligos pas Viešpatį iškeliavusį parapijos Pastoracinės tarybos narį Gintautą Paulauską.


Parapijai didelė netektis - netenkame parapijiečio, kurio atlikti darbai išliks ilgam parapijos istorijoje. „ Į amžinąjį gyvenimą išlydime išskirtinį savo bendruomenės narį – technikos mokslų daktarą, dosnų, veiklų, iš visos širdies atsiliepiantį į kasdienius Bažnyčios rūpesčius žmogų, dorą, uolų kataliką, savo pasiaukojamu darbu ir pavyzdžiu liudijantį Dievo ir artimo meilę“(skaityti >>> )

Klebonas taip pat kvietė melstis už parapiją, bendruomenės narius,  už „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoją Aušrelę Kruglevičiūtę, kuri po sunkios ligos, sulaukusi 51- erių, prieš metus paliko šį pasaulį.

„Sudėkime prie Viešpaties altoriaus šias intencijas melskimės vieni už kitus, prašydami, kad Viešpats stiprintų netektyje, kad visada neprarastume Prisikėlimo vilties“, - ragino monsinjoras.

„Labai gerai prisimenu Jūsų gimnazijos tikybos mokytoją Aušrelę, kuri šių metų pavasarį paliko šį pasaulį. Ji labai mylėjo ir brangino Eucharistiją, dažnai maitinosi gyvąja Eucharistine Duona, kuri stiprino, teikė vilties amžinajam gyvenimui. Ji tuo nuoširdžiai tikėjo ir pasitikėjo Dievu. Jos tikėjimas liko pavyzdžiu mums ir Jums mielieji.“ -, nuoširdžiai dalijosi mintimis popietėje “Tu likai amžinai, ten, anapus, kur nusinešė saulę miškai“, skirtoje amžinybėn iškeliavusiems "Saulės" gimnazijos mokiniams ir mokytojams atminti (2020-10-23)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021