Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai jungiasi į maldos grandinę už pandemijos baigtį (2021-05-05)

Paskelbta: 2021-05-05


Popiežius Pranciškus gegužės mėnesį pakvietė viso pasaulio tikinčiuosius Rožinio maldai, šiandienos negandas pavedant Švč. Mergelei Marijai.

Visą gegužę iš trisdešimt Švč. Mergelei  Marijai dedikuotų šventovių sklis Rožinio malda ir giesmės Marijai, kiekvieną dieną vis skirtinga intencija prisimenant labiausiai pandemijos paliestus žmones.

Mūsų parapijos Šiluvos Švč. Mergelės  Marijos draugijos nariai atsiliepė į šį kvietimą prieš gegužines pamaldas vakarais bazilikoje melstis Rožinio malda, kad greičiau baigtųsi pandemija ir taip pat už jos metu nukentėjusius bei už solidarumą siaučiant ligai parodžiusius žmones.

Šiluvos  Švč. Mergelės  Marijos draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021