Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų teikimas parapijoje (2021-05-24)

Paskelbta: 2021-05-24

Gegužės 22 - 23 d.  Kristaus Prisikėlimo bazilikoje šurmuliavo Pirmosios Komunijos šventė.

Šiai ypatingai, jaudulio kupinai dienai vaikai ruošėsi visus mokslo metus: dalyvavo pamokėlėse, gilinosi į tikėjimo tiesas, žinių patikrinime.


Mažieji grupelėmis dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Švenčiant Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmę, 11.00 val. vyko trečios vaikų grupelės šventė. Vaikai pasipuošę baltomis albomis išreiškė tyrumą, širdies nekaltumą, į kurią pirmą kartą įžengė Jėzus. Labai gražiai ir jautriai tai išgyveno, nes pirmas tikros tikėjimo patirties išgyvenimas.


Vėliau, po tėvelių palaiminimo, jie dalyvavo procesijoje.

Šv. Mišių metu tėveliai skaitė skaitinius, vaikai nešė prie altoriaus atnašas. Klebonas  mons. V. Grigaravičius kreipėsi į vaikų tėvelius, kviesdamas prisiimti atsakomybę dėl savo vaikų dvasinės gerovės. Vaikams priminė, kad kiekvieną dieną reikia palaikyti santykį su Dievu per maldą, laikantis Dievo įsakymų, o sekmadieniais dalyvaujant šv. Mišiose.Taip pat linkėjo pasiryžimo puoselėti gyvą tikėjimą šeimose ir kuo dažniau sutikti Jėzų Švč. Sakramente ir, kad tai niekada nesibaigtų.


Homiliją  monsinjoras baigė palinkėjimu: „Tad šioje Sekminių iškilmėje labai norisi palinkėti, kad mes atvertume Šventosios Dvasios veikimui savo širdis, savo protą ir mintis. Tegul joks pasaulio triukšmas neužgožia, nenustelbia mumyse noro pabūti tyloje, kurioje galėtume įsiklausyti į Dievą, išgirsti Jo žodį. Pabuvę toje tyloje, vienatvėje su Dievu, Šventosios Dvasios paliesti, išeikime į gyvenimą, į kurį Dievas mus kviečia. Taip Sekminių dovanos bus toliau skleidžiamos pasaulyje per mus, per tuos vaisius, kuriuos mumyse subrandina Šventoji Dvasia“.

Mažieji susikaupę, su dideliu jauduliu artinosi priimti Švč. Sakramentą.


Po šv. Mišių klebonas dekanas mons. V. Grigaravičius vaikams įteikė pažymėjimus. Šventei pasibaigus vaikai, tėveliai ir jų artimieji neskubėjo skirstytis namo, fotografavosi bazilikoje.

Tegul visus vaikus, kurie pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdeles, testiprina Kristaus dvasia savo gaivinančia Meile.

                                                                                      Tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021