Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gyvojo Rožinio draugijos narių rekolekcijos Jonavoje (2021-10-10)

Paskelbta: 2021-10-11

Jonavos Gyvojo Rožinio draugijos kvietimu spalio 9 d. parapijos Gyvojo Rožinio draugijos narės,  kaip I dekanato draugijų atstovės,  dalyvavo rekolekcijose Jonavoje Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje.

Rekolekcijos, kurių tema buvo „Marija - Vilties Motina”, prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, giesmėmis ir mąstymais. Pagarbinę Viešpatį Dievą, kartu su Švč. M. Marija apmąstėme džiaugsminguosius slėpinius, melsdamiesi Rožinį.

Agapei nusileidome į bažnyčios rūsyje esančią salę, o pasistiprinus, šeimininkai pakvietė svečius (dalyvavo ir grupė Panevėžio Gyvojo Rožinio narių) trumpai ekskursijai po bažnyčios rūsius (kriptas), parodė parapijos namus ir Jonavos senamiestį bei centrą.

Po šios trumpos pertraukėlės klausėmės kun. Ryčio Gurkšnio katechezės. Gyvojo Rožinio draugijos dvasinis vadovas kalbėjo apie tai, jog turime būti įsikibę į Viešpatį, kad Jis būtų mums kaip inkaras, padedantis atlaikyti didesnes ar mažesnes gyvenimo audras. „Kai mūsų viltis įsitvirtinusi Viešpatyje, o mes - įsitvirtinę viltyje, tuomet galime būti ramūs,”- sakė kunigas.

 

Svarbu žvelgti į Mariją: Ji visad buvo arti Jėzaus - ir Jo gimimo valandą, ir mirties valandą. „Niekas nėra apsaugotas nuo sielos priešo, kuris kasdien stengiasi mus sustabdyti. Bet niekas negali pakenkti mums, kai esam įsitvirtinę Viltyje.”

Rekolekcijos baigėsi Šv. Mišiomis. Grįžome namo dėkingomis širdimis, aptarusios, kad tokia sielų bendrystė praturtina, suteikia įvairesnės patirties ir padeda įveikti iškylančius iššūkius tarnystėje.

                                                                                            Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021