Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorai atminimo popietėje "In memoriam artimiesiems" (2021-10-20)

Paskelbta: 2021-10-21

"Viešpatie, meldžiu, kad šita mano uždegama žvakė skleistų šviesą, nes Tu man švieti mano sunkumuose ir mano abejonėse. Kad ji degtų, nes Tu degini manyje kiekvieną egoizmą, šdidumą ir nedorumą. Kad ji liepsnotų, nes Tu šildai mano širdį. Aš negaliu ilgai pasilikti šioje Tavo bažnyčioje; noriu save Tau dovanoti, tad čia palieku degančią žvakę, kaip dalelę savęs paties. Taip padėk man šios dienos darbų ir rūpesčių sūkuryje pratęsti savo maldą", - tokia malda ir uždegtų žvakelių jūra parapijos senjorai pradėjo atminimo popietę "In memoriam artimiesiems".


Gražiomis maldomis popietę tęsė moterų ansamblis "Gaida", kurį pakvietė ilgametė jo narė Aldona Kukštienė. Klausantis nuostabių ansamblio vadovo Arvydo Paulausko eilių apie gyvenimą ir mirtį, susirinkusieji prisiminimais nuklydo apie išėjusius artimuosius. Jų laikrodžiai jau sustoję. Liko tik dvi datos - dvi Laiko stotelės. Jų buvimo Žemėje laikas jau nebekinta...


Po Viešpaties Angelo maldos  susikaupimo popietė tęsėsi prie arbatos puodelio. Ilgesingai skambėjo giesmės, liejosi eilėraščių posmai, šiltais prisiminimais susirinkusieji dalijosi apie amžinybėn išėjusią parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio " Senjorai" vadovę Rimą Lipšienę.

Laikas išeina ir nebegrįžta. Išeiname ir mes. Su Laiku ir per Laiką.

 Lilija Ivaškevičūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021