Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje svečiavosi – Katalikiškos bendruomenės „Gyvieji akmenys“ vadovas Antanas Šalaševičius (2021-10-28)

Paskelbta: 2021-11-05

Žvilgsnis. Šypsodamas Antanas įdėmiai nužvelgė bendruomenės narius ir paaiškino, kad atėjęs į meno parodą lankytojas turi pagrindinį dėmesį skirti ne pokalbiams, o menininko darbams. Taip parodydamas pagarbą Dievo kūrybai.


Diskusija. Savo pranešimą svečias pradėjo nuo Jėzaus palaiminimų (vargdieniams, liūdintiems, romiesiems ir t.t.), ragindamas sieti juos su dabartimi ir mus supančiais įvykiais bei išgyvenimais. Nesutarėme, kokia nuomonė suteikia palaiminimą dėl teisumo. Diskusija išsikvėpė, kai ėmėme nagrinėti grėsmingus įspėjimus: „Vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.“ Susitikimo mintis. Prieš mirtį stenkis atsikratyti viso per gyvenimą sukaupto turto, nes po mirties spirgėsi virš savo materialinių gėrybių laužo, kol jos virs pelenais.


A. Šalaševičius dalinosi išgyventomis pomirtinio gyvenimo nuojautomis – vizijomis. Pamatęs pragaro grėsmę ir dangiškos karalystės spalvas, teigė svečias, atsisakė bohemiškų linksmybių.

                                                                  Bendruomenės narė Ieva

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021