Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Lapkričio 14-oji diena parapijoje (2021-11-15)

Paskelbta: 2021-11-15

Lapkričio 14 d. minėjome popiežiaus Pranciškaus inicijuotą V Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Ją kasmet švęsti  nuo 2017 metų   pakvietė popiežius Pranciškus.

„Viliuosi, kad Pasaulinė vargstančiųjų diena, kurią minime jau penktą kartą, dar labiau įsitvirtins mūsų vietinėse Bažnyčiose ir įkvėps evangelizacinį sąjūdį, kuris pirmiausia pasitiktų vargšus ten, kur jie yra. Negalime laukti, kol jie pasibels į mūsų duris, neatidėliotinai būtina pasiekti juos jų namuose, ligoninėse ir globos namuose, gatvėse ir tamsiuose užkampiuose, kur jie kartais slepiasi, prieglobsčio ir priėmimo centruose... Svarbu suprasti, kaip jie jaučiasi, ką patiria, kokius troškimus turi širdyje“. (iš popiežiaus Pranciškaus Žinios 5-ajai Pasaulinei vargstančiųjų dienai).

Parapijos kunigai šv. Mišiose, perskaitę LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininko, Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kreipimąsi į tikinčiuosius dėl V Pasaulinės vargstančiųjų dienos, kvietė dalintis su vargstančiais savo dėmesiu, padėti jiems įveikti sunkumus, nes akis į akį su nepritekliais susiduriantiems žmonėms reikia daugiau rūpesčio ir pagalbos.


Visuotinėje maldoje, atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus žinią „Vargšų jūs visuomet turite su savimi“ (Mk 14,7), buvo išsakyti maldavimai, prašant išminties ir širdies jautrumo vargo sutiktiems žmonės.

Šią dieną startavo ir kasmetinė Advento akcija „Gerumas mus vienija“, buvo pašventintos Caritas žvakutės. Aukos surinktos už žvakutes bus skirtos vargšų maitinimui Sriubos valgykloje.

Konferencijų salėje po Sumos  šv. Mišių parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikinęs tikinčiuosius, nuoširdžiai padėkojo už atvykimą į pirmąjį Sinodinio kelio susitikimą.

Popiežius Pranciškus kviečia visą Dievo Bažnyčią į Sinodą. Kaip žinia, spalį viso pasaulio vietinės Bažnyčios pradėjo Sinodinį kelią, kuris bus vainikuojamas Vyskupų sinodu Vatikane 2023-ųjų spalį. Jo tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“. Pirmasis etapas (2021 m. spalį – 2022 m. liepą) vyksta vyskupijų lygmeniu.

Kas yra sinodas? Kokie jo tikslai, kaip vyks Sinodinio kelio diecezinė dalis Kauno arkivyskupijoje, - tai temos su kuriomis supažindinęs klebonas susirinkusius, pakvietė įsitraukti ir aktyviai dalyvauti Sinodinėje kelionėje.


Vakaro šv. Mišiose parapijos tikintieji sulaukė svečio, buvusio parapijiečio,  kun. Kastyčio Šulčiaus. Kunigas Kąstytis jau 10 metų tarnauja  Misijose Almatos vyskupijoje,  Kazachstane. Svečias  pasidalijęs  patirtimi  apie misijas Kazachstane, papasakojęs   savo parapijos istoriją,  padėkojęs monsinjorui už paramą,  už aukas misijoms,  už galimybę aukoti šv. Mišias savo gimtojoje parapijoje,  kvietė melstis už Misijas. (STOP KADRAS)


Lapkričio 14 d. – Pasaulinė diabeto diena. Iš lapkričio 13-os dienos į 14-tą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito Pasaulinės diabeto dienos simboliu – mėlyna spalva, taip kviesdama atkreipti dėmesį į vieną labiausiai pasaulyje plintančių ligų – diabetą.

                                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021