Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sinodinio kelio pristatymas tikintiesiems (2021-11-15)

Paskelbta: 2021-11-15

Lapkričio 14 d. po Sumos šv. Mišių bazilikos konferencijų salėje gana gausiai susirinkusiems tikintiesiems parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė šiuo metu viso pasaulio vyskupijose prasidėjusį Sinodo apie Bažnyčios sinodalumą diecezinį etapą.

Kaip žinia, spalį viso pasaulio vietinės Bažnyčios pradėjo Sinodinį kelią, kuris bus vainikuojamas Vyskupų sinodu Vatikane 2023-ųjų spalį. Jo tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“.

Buvo trumpai pristatyta Bažnyčios Susirinkimų istorija, akcentuota, kad šiame Sinode gali dalyvauti kiekvienas, tiek tikintis, tiek netikintis asmuo, pasidalinta įžvalgomis, kaip būtų galima pasiekti kuo daugiau žmonių.


Klebonas priminė, jog labai svarbu, kad  klausimai, idėjos, pasiūlymai kiltų iš apačios, kad visa tai siūlytų ir išsakytų kuo daugiau paprastų parapijos žmonių, todėl ir susitikimuose bei diskusijų grupelėse kunigai neturėtų aktyviai dalyvauti.

Monsinjoras pristatė ir sinodinio darbo struktūrą: diskusijos grupelėse vyks kartą per mėnesį iki ateinančių metų vasaros, vėliau parengtos bendros įžvalgos bus perduotos  Kauno arkivyskupijos kurijai.

Vasaros pabaigoje, baigus diecezinį etapą vyskupijose ir parengus bendrą dokumentą, išvados pasieks Vatikaną. Labai svarbus kiekvieno dalyvavimas šiame darbe.

Parapijos klebonas paragino aktyviai įsijungti į Sinodinį kelią parapijoje.

 Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021