Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sausio 13-ąją malda ir koncertas bazilikoje (2022-01-16)

Paskelbta: 2022-01-16

Sausio 13-tos vakaro šv. Mišiose parapijos klebonas homilijoje iškėlęs klausimą: „Su kuo buvome anuo metu, sausio 13-ąją? Ar su tais, kurie paliko viską, kuriems žodis „laisvė“ buvo tarsi Kristaus kvietimas: „Sek paskui mane!”.

Jie negalvojo apie save, apie savo gyvenimą. Jiems buvo brangi trapi, vos atgimusi mūsų Tėvynės laisvė, atsidūrusi pavojuje. Gal būt, buvome tų pusėje, kurie apsisprendė tyliai, ramiai išlaukti, visus įvykius stebėti iš tolo, per savo kambario langą, kad vėliau galėtų prisijungti prie nugalėtojų.


Buvo ir trečias kelias – eiti išvien su kolaborantais, su tais, kurie visais įmanomais būdais, senais komunistiniais metodais stengėsi sužlugdyti, užgniaužti, nutildyti šauklius į laisvę“, - kvietė melstis už Tėvynę, už Laisvės gynėjus ir dėkoti jiems: „Mielieji, šiandien mes dėkojame tiems, kurie rinkosi pirmąjį kelią ir, kurių buvo nepaprastai daug, jų tarpe ir jaunimo. Negalvodami apie save, jie budėjo dieną ir naktį, kad apsaugotų, apgintų, neleistų okupantams ir jiems pritariantiems nutildyti laisvės balso“.


Po šv. Mišių bazilikoje vyko koncertas „Skambanti laisvė“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Koncertą dovanojo Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokiniai ir mokytojai.

                                             Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021