Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Nuoširdžiausi sveikinimai garbingą 90-ties metų jubiliejų šventusiam senjorui Povilui Bylai (2022-01-28)

Paskelbta: 2022-01-28

Dangus apglėbęs žemę lyg angelo sparnais. Kaip pasakoj gyvenam - baltai,baltai, bet laikinai....." / A Zalatorienė/.

Tai kas, kad smilkiniai nubalę, tai kas, kad kartais skauda ar neramu. Gerai, kad širdyje jaunystė nesušąla, gerai, kad galim švęsti čia visi kartu.

Taip linksmai nusiteikę parapijos senjorai sveikino sausio mėnesį gimusias koleges -Ireną Sadukaitę, Dalią Kmitienę, Apoloniją Mikalauskienę bei garbingą 90-ties metų jubiliejų atšventusį Povilą Bylą.


 Sveikindamas sukaktuvininkus, parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius dėkojo už metų brandumą, už širdžių gerumą, už meilę ir ištikimybę, linkėjo Dievo palaimos, dar daug gražių gyvenimo metų, geros nuotaikos ir sveikatos.


 Kol kas niekas neišrado vaistų nuo gimtadienio - jis ištinka kasmet ir jį reikia švęsti. Ši šventė buvo pavadinta " Ožiaragių šventė". Ožiaragiai laimės siekia apdairiai, todėl net nepastebi, kad būna laimingi beveik visuomet. Tai įrodė ir sukaktuvininkai, susitikimą apvainikavę poezijos posmais, gražiausiais prisiminimais, juokingais gyvenimo nutikimais.


 Skambėjo gražiausios jaunystės dainos, liejosi nuoširdūs linkėjimai, kad gyventi reikia taip, kad Gyvenimas iš smalsumo sustotų, nepraeitų pro šalį ,susidomėtų. Ir pasiliktų ...

                                                 Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021