Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda ir parama Ukrainos žmonėms Kristaus Prisikėlimo bazilikoje "Jūsų skausmas yra mūsų visų skausmas" (2022-02-28)

Paskelbta: 2022-02-28

Vasario 27 d., atsiliepdami į Lietuvos vyskupų kreipimąsi melstis už kenčiančią Ukrainą, už taiką Europoje ir pasaulyje, į šv. Mišias Kristaus Prikėlimo bazilikoje susirinko parapijos bendruomenės nariai, tikintieji.


Bazilikoje plazda Ukrainos vėliavos, žmonės su mėlynai geltonomis juostelėmis prie atlapų, o prie altoriaus degančios žvakutės kaip vienybės simbolis su ukrainiečių tauta.

 Šv. Mišioms vadovavęs parapijos klebonas mons V. Grigaravičius su liūdesiu dalijasi mintimis apie prasidėjusią karinę Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Pirmas klausimas – ką mes galime padaryti, kuo galėtume padėti broliams ukrainiečiams, kurie priversti palikti savo gimtuosius namus? „Būkime jautrūs, tik malda gali padėti. Visi drauge nepaliaujamai melskimės už Ukrainą, karo sukrėstus žmones, kad būtų sustabdyta ši karo mašina, už ramybę žmonių, kurie šiandien išgyvena baimę, nežinią, artimųjų praradimą, “ - kvietė monsinjoras.


 Giedan „Šventas Dieve, Šventas Galingasis“, prie altoriaus vaikai su tėveliais atnešė degančias žvakutes, kaip simbolį už tuos, kurie atidavė gyvybę kovojant dėl savo Tėvynės.

Ši sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose buvo organizuojama rinkliava, kurios metu surinktos lėšos yra skiriamos itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai Ukrainai. Paaukotos lėšos bus perduotos Ukrainos Caritas organizacijai, turinčiai platų pagalbos tinklą visoje šalies teritorijoje, ir tikslingai panaudotos, atliepiant pačius būtiniausius žmonių poreikius.


Nuoširdžiai dėkojame visiems geros valios žmonėms, kurie malda bei auka prisidėjo prie Ukrainos žmonių kančių palengvinimo. Suaukota 5705 Eur.


Vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, kuris ateinantį Pelenų trečiadienį paskelbė Pasninko už taiką diena, kviečiame ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. „Ši diena tebūna proga būti arti Ukrainos žmonių kančių, pajusti, kad visi esame broliai ir seserys, maldauti Dievą, kad baigtųsi karas“ (Popiežius Pranciškus).

Gavėnios metu apmąstant Kryžiaus kelią, giedant "Graudžius verksmus", adoruojant Švč. Sakramentą kiekvieną dieną 17.00 val. bazilikoje melsimės už Ukrainos tautą.  Melsis   Kauno ukrainiečių bendruomenės nariai. Į ši Ekumeninį  maldos susitikimą  kviečiami visi, norintys melstis kartu.

 Kristaus  Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021