Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dvasinės atgaivos popietė (2007-05-20)

Paskelbta: 2007-05-21

Gegužės 20 d. įvyko paskutinis projekto “Dialogas - Žodis ir spalva” renginys, kurį pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis dėkojo susirinkusiems, dėkojo projekto organizatoriams ir iniciatoriui aktoriui E. Stancikui. Dekanas  vylėsi, kad rudenį vėl tęsis panašūs susitikimai.

Menininkai yra savotiški apaštalai, jų žodis perteikiantis grožį, sužadina jausmus ir teikia vilties, kad nėra taip blogai, pasaulis gražus ir gyventi gera.

 E. Stancikas dėkojo rėmėjams, ypač A klinika vadovams, Arx Baltika Spaudos namams ir kvietė susitikti dar birželio 3-čią, Tėvo dieną, tuomet skambės ne žodžiai, o muzika.

Savo susitikimą aktorius Petras Venclova taip pat pradėjo padėkos žodžiais: „Ačiū, kad neiškeitėt gamtos grožio į Vytauto Mačernio kūrybą.“

Jaudinančiai, jausmingai, išgyvendamas kiekvieną žodį aktorius perteikė genialaus poeto Vytauto Mačernio eiles. Skambėjo ištraukos iš „Vizijų“ bei „Ateik, naktie, ir būki mano mylima“, „Einu, sustoju ir klausaus“, „Nėra pasauly nė vienų namų“, „Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas“.

Intarpuose aktorius prisiminė asmeninius išgyvenimus, dalyvaujant Šarnelėje ir minint Vytauto Mačernio gimtadienį. Yra prieštaringų nuomonių apie poeto pasitraukimą iš gyvenimo pačioje jaunystėje. Atrodytų, kad dar daug brandžių eilių galėjęs parašyti, tačiau aktoriaus nuomone – V. Mačernis yra „išbaigtas poetas“, jis mylimas ir vertinamas iki šių dienų, ypač jaunų žmonių.

Susitikimo pabaigoje aktorius perskaitė laišką žuvusiems draugams Rainių miškelyje. Ir vėl skambėjo eilės: „Gyveno duobkasys kapuos“, „Aš kadais šventai tikėjau meile“, „Prisikėlimas“ – pastarasis kūrinys dar nėra atspausdintas jokioje knygoje (aktoriaus mintis).

Labai teisingai nuskambėjo balsas iš salės: „ Nežinau, ar atsiras dar žmogus, kuris taip perteiktų V. Mačernį?“

Ilgais plojimais buvo palydėtas nepakartojamas aktorius, taip giliai suvokęs poetą V. Mačernį.

Dailininkė Indrė Šataitė pristatė subtilią simbolių parodą „Kiekviena  kita vakarienė“, tai Paskutinės vakarienės interpretacijos, skatinančios sustoti, įsigilinti ir susimąstyti.

Ačiū rengėjams, šią gražią pavasario dieną suteikusiems atgaivą sielai.

                                                                                             B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021