Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasninko ir maldos už taika diena parapijoje (2022-03-03)

Paskelbta: 2022-03-03

Prasidėjus gavėniai, kovo 2 d. – Pelenų trečiadienį,  tikintieji buvo kviečiami melstis ir pasninkauti už ukrainiečius, už taiką, už vienybę pasaulyje.


Kristaus Prisikėlimo bazilikoje tikintieji, kartu su Kauno ukrainiečių bendruomenės nariais, jungėsi į Rožinio maldą už taiką.


 Vakaro šv. Mišiose kun. Sigitas Bitkauskas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo kreipimąsi į geros valios žmones „Nepasiduokime pagundai susipriešinti, nepailskime daryti gera, gyvenkime pergalės viltimi!“ (skaityti >>>).

Jame rašoma, kad gavėnia yra puikus metas dvasiniam gyvenimui puoselėti, todėl svarbu nekurstyti savyje pykčio. Nei šeima, nei bendruomenė, nei tauta negali išlikti drauge, jeigu ją vienija tik neapykanta bei keršto troškimas. Eidami šiuo keliu rizikuojame tapti panašūs į savo skriaudėjus (plg. FT, 242).


Perskaičius arkivyskupo kreipimąsi, buvo pašventinti pelenai, kuriais barstytos tikinčiųjų galvos, primenant, jog "dulkėmis esame ir į dulkes pavirsime".


Maldai už taiką kiekvieną vakarą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 17.00 val. meldžiasi Kauno ukrainiečių bendruomenės nariai. Nelikite abejingi, kviečiame melstis kartu.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021