Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knygos "Priespaudos kovos ir nelaisvės metai 1968-1988" pristatymas (2022-04-05)

Paskelbta: 2022-04-05

Balandžio 3 d. projekte „ Dialogas - Žodis ir spalva“ parapijos bendruomenės nariai buvo pakviesti į kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knygos „Priespaudos kovos ir nelaisvės metai 1968-1988 “ sutiktuves.


Žodžio valandą pradėjęs kun. Nerijus Pipiras, pakvietė į dvidešimtmečio, kuris aptariamas knygoje, "apkalbėjimą". Dvidešimt metų - tai mažytė istorijos riekelė, kurioje sutelpa ir Romos Kalantos auka, ir Prahos pavasaris, pakilimai ir atoslūgiai. Čia pilna ir veiksmo, ir vedančios Dievo rankos.


J.Em. Sigitas Tamkevičius SJ su jauduliu pasakojo visa tai, kas vyko per minėtus dvidešimt metų. Įvykiai, faktai aprašyti dienoraščio pavidalu.

Penkiasdešimt metų trukusi sovietų okupacija ne tik išoriškai pavergė žmones. Buvo stengtasi pavergti ir jų dvasią. „Sunaikinus partizaninį pasipriešinimą okupantui liko tik vienas priešas – Bažnyčia ir jos žmonės, ypač dvasininkai. Okupantas suprato: kol Bažnyčia gyva, jam nepavyks pavergti žmonių dvasios, todėl visokiais būdais – grasinimais, baudomis, teismais, lageriais, verbavimu tapti KGB kolaborantais – bandydavo iki minimumo suvaržyti kunigų veiklą“, – kalbėjo kardinolas. Pasak autoriaus, anuomet vienintelė reali pasipriešinimo priemonė buvo okupanto nusikaltimų viešinimas Lietuvoje bei laisvame pasaulyje. 1972-aisiais gimusi „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, net 17 metų fiksavo sovietinės valdžios bei jos talkininkų daromus nusikaltimus.


 Kardinolas pasakojo, kaip buvo spausdinama ir iš rankų į rankas perduodama „Kronika“.

Savo prisiminimais dalinosi parapijietis gydytojas ir keliautojas Valentinas Kabašinskas, kuris dar vaikas būdamas, patarnaudavo per Šv. Mišias kunigui Juozui Zdebskiui, dalyvavo jaunimo veikloje, ir, be abejo, žinojo, kas tai yra "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika", ją skaitęs. Susirinkusiems jis parodė iki šiol išsaugotus keletą "Kronikos" numerių.


 Aktorius E. Stancikas kreipdamasis į kardinolą kalbėjo, kad tiesa ir tikėjimas suteikia drąsos, tai Dievo vedimo pavyzdys gyvenime.

 

Parodų salėje buvo pristatyta žurnalistės, menininkės Rasos Ražinskienės sukurta angelų kolekcija „Ką kalba angelai“.


 Rasa Ražinskienė prisipažino, kad angelus pradėjo kurti  esant skaudžiai akimirkai, ji pasidalijo įžvalgomis ką kalba angelai, kokie jie visi yra skirtingi, daug ką atskleidžiantys.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021